Wiadomości

  • 15 grudnia 2017
  • 17 grudnia 2017
  • wyświetleń: 17058

[ZDJĘCIA] Otwarcie dworca autobusowego

Od niedzieli 17 grudnia przekazano do użytkowania dworzec autobusowy, który przeszedł gruntowną przebudowę

Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Organizacja pracy przewozowej na nowym dworcu autobusowym  • Stanowisko nr 1 - Linia 1, 6, 8 - Kierunki Zabrzeg, Miliardowice, Ligota, Bronów, Mar-Bus - Kierunek Bronów
  • Stanowisko nr 2 - Linia 1, 2, 3, 5, VII, 8, 9, C - Kierunek Silesia
  • Stanowisko nr 3 - Linia 1, 2, 3, 4, 5, VII, C - Kierunek Kontakt, Świerkowie, Czechowice Górne, Bielsko-Biała
  • Stanowisko nr 4 - Linia 50 MZK Bielsko-Biała w obu kierunkach, PKS Bielsko-Biała oraz pozostali przewoźnicy.


Numeracja stanowisk - 1, 2, 3, 4, - liczona jest od skrzyżowania ulic Niepodległości i Towarowej.


Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach
Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Projekt pn. "Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach" polegał na wykonaniu całkowicie nowego układu komunikacyjnego na placu, nowych wjazdów i zjazdów z dróg publicznych. W związku z tym zaprojektowane i wybudowane zostały cztery perony dla pasażerów wraz z obsługującymi je drogami dla autobusów, ułożone w sposób koncentryczny, z punktem środkowym w rejonie wjazdu z ulicy Niepodległości. Perony ponumerowano od 1 do 4, począwszy od strony północnej.

Na wszystkie perony prowadzi wspólny wjazd od strony ulicy Niepodległości. Ze względu na usytuowanie peronów wykonano natomiast dwa wyjazdy na ulicę Towarową. Peron nr 1 posiada odrębny wyjazd, natomiast perony nr 2, 3 i 4 wspólny. Dodatkowo, w południowej części placu, wyodrębniono również dwukierunkową drogę dojazdową do istniejącego osiedla mieszkaniowego oraz zlikwidowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, które poruszając się po płycie dworca stwarzały zagrożenie dla pasażerów oraz manewrujących autobusów.

Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach
Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Funkcję układu drogowego podkreślono za pomocą zastosowanej nawierzchni. W części przeznaczonej dla ruchu autobusów zastosowano nawierzchnię betonową, natomiast w części przeznaczonej dla ruchu samochodów osobowych (dostęp do osiedla) wykonano nawierzchnię bitumiczną. Dostęp do poszczególnych peronów zaprojektowano w postaci przejścia dla pieszych, łączącego wszystkie perony. Układ jezdny i peronowy zaprojektowano tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwość jednoczesnego postoju autobusów dwunastometrowej długości, przy założeniu parkowania jednocześnie dwóch autobusów przy jednym peronie. Taka sytuacja zachodzi dwukrotnie w ciągu dnia, w godzinach tzw. szczytu, czyli ok. godz. 7.00 i 14.00.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania powstały barierki, porządkujące ruch pieszych i uniemożliwiające przejście w miejscach zabronionych. Ze względu na fakt, że peron autobusowy wykorzystywany będzie w godzinach szczytu na całej swojej długości, konieczne było wprowadzenie stopnia wejściowego z poziomu przejścia na poziom peronu.

Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach
Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W północno-zachodniej części placu pojawił się fragment przestrzeni z zielenią - trawnik i roślinność niska i z małą architekturą, w postaci ławek. W tym narożniku powstały również ciągi piesze w postaci chodników relacji północ-południe i wschód-zachód, wzdłuż ulic Niepodległości i Towarowej. Prace na dworcu autobusowym dobiegają końca. Na każdym z peronów montowana jest wiata autobusowa.

Wygodny dla pasażerów i spełniający wymagania nowoczesnej komunikacji miejskiej plac autobusowy powstał przy wydatnym wsparciu środków spoza budżetu gminy, które Czechowicom-Dziedzicom udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dzięki skutecznej aplikacji o środki zewnętrzne, gmina zaoszczędziła przeszło 1,4 mln złotych, czyli 85 procent wydatków kwalifikowanych zadania.

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.