Wiadomości

  • 16 marca 2018
  • 19 marca 2018
  • wyświetleń: 10092

Wybory samorządowe 2018: podział na trzy okręgi wyborcze

W tym roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy ponownie wybiorą burmistrza, a także radnych. Cztery lata temu wybory miały charakter jednomandatowy, teraz - zgodnie z nowelizacją ogólnopolskich przepisów - gmina powróci do podziału na większe okręgi wyborcze.

Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2018: podział na trzy okręgi wyborcze · fot. czecho.pl


Podczas wyborów gmina Czechowice-Dziedzice zostanie podzielona najprawdopodobniej na trzy okręgi wyborcze, w których mieszkańcy wybiorą razem 21 radnych. Zasady te wielu czechowiczan pamięta zapewne jeszcze z roku 2010 i lat wcześniejszych. Oznacza to, że znów z pojedynczego okręgu będzie mogło dostać się do rady kilku radnych (w zależności od wielkości okręgu od 6 do 8).

Poniższy podział przed zatwierdzeniem został jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Uwagi można zgłaszać do 19 marca.

Granice okręgów w wyborach 2018 roku:Pierwszy okręg wyborczy stworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle "Barbara", Osiedle "Renardowice", Osiedle "Północ" i Osiedle "Dziedzice". (7 mandatów)

Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do szlaku kolejowego Oświęcim - Zebrzydowice; granicę południową stanowi ww. szlak kolejowy w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą do skrzyżowania z ul. Wodną, tą ulicą do ul. Księża Grobel, dalej tą ulicą do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a gminą, a następnie dalej wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przechodząc na wysokości ul. Ochodzkiej w granicę zachodnią i dalej w kierunku północnym do przecięcia z północną granicą administracyjną miasta.

Okręg wyborczy 2 tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle "Centrum", Osiedle "Lesisko", Osiedle "Tomaszówka" i Osiedle "Południe". (8 mandatów)

Granice okręgu stanowią: granicę północną stanowi szlak kolejowy Oświęcim - Zebrzydowice od przecięcia z drogą krajową nr 1 do wschodniej granicy administracyjnej miasta; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do styku z południową granicą administracyjną miasta; granica południowa biegnie południową granicą administracyjną miasta w kierunku zachodnim do ul. Lipowskiej; granica zachodnia biegnie wzdłuż ul. Lipowskiej do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się z ul. Bukową i dalej przez południową część obszaru cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Mikołaja Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ulicami: Mazańcowicką i Ligocką do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a sołectwem Ligota i dalej tą granicą w kierunku północnym do ul. Księża Grobel i dalej ulicami: Księżą Groblą i Wodną ponownie do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się ze szlakiem kolejowym Oświęcim - Zebrzydowice.

Trzeci okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle "Czechowice Górne", Sołectwo Ligota, Sołectwo Zabrzeg i Sołectwo Bronów. (6 mandatów)

Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną gminy do styku z granicą administracyjną miasta; granica wschodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do ul. Ligockiej, a następnie wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów, a następnie tą ulicą do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kruczą i dalej przez południową część cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Bukowej z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku południowym do przecięcia z ul. Lipowską i dalej tą ulicą do południowej granicy administracyjnej miasta; granicę południową stanowi południowa granica administracyjna miasta od ul. Lipowskiej w kierunku zachodnim i dalej południowa granica administracyjna gminy w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą administracyjną gminy; granicę zachodnią stanowi zachodnia granica administracyjna gminy w kierunku północnym do styku z północną granicą administracyjną gminy.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.