czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 marca 2018
  • wyświetleń: 1883

Posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W piątek 16 marca, w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, odbyło się kolejne posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W obradach uczestniczył burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Śląski Związek Gmin i Powiatów
Posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W jego trakcie posiedzenia ZŚZGiP kolejny raz dyskutowano na temat problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce, a szczególnie w województwie śląskim. Tym razem dyskusja dotyczyła rządowego programu "#PolskaBezSmogu 2018-2027" i tego, że wśród beneficjentów tego pilotażowego przedsięwzięcia nie znalazło się wiele miast woj. śląskiego.

Tylko sześć z czternastu miast znajdujących się na liście sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia, uznanych za najbardziej zanieczyszczone, zostało uwzględnionych w rządowym programie. Ten stan rzeczy wzbudził wyraźny sprzeciw samorządowców z pominiętych miast, wyrażony poprzez liczne petycje i pisma. Podkreślono też, że ich włodarze od lat prowadzą działania zmierzające do redukcji niskiej emisji, w tym inwestycje termomodernizacyjne i te związane z wymianą źródeł ciepła.

Członkowie zarządu wskazali na pilną potrzebę uruchomienia - drugiego z zapowiadanych przez Rząd - programu, który będzie adresowany do miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Przy tym stwierdzono, że założenia tego programu i jego ostateczna wersja powinna być konsultowana z samorządami lokalnymi, które ostatecznie będą odpowiedzialne za jego wdrażanie. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia na poziomie centralnym inicjatywy, która skutecznie wyeliminuje z polskiego rynku paliwa złej jakości (zwłaszcza substancje chemiczne przypominające węgiel, zawierające toksyczny ftalan dibutylu, prawdopodobnie importowane z Rosji). Bez wdrożenia tego typu rozwiązań przez rząd, działania realizowane przez gminy nie rozwiążą problemu smogu.

Podczas posiedzenia omawiano też kwestię wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w autobusowym transporcie publicznym, które redukują emisję CO2. Związek, Politechnika Śląska oraz miasto Gliwice organizują 16 kwietnia br. konferencję, w trakcie której nastąpi przedstawienie różnych, niskoemisyjnych źródeł zasilania autobusów. Niskoemisyjny transport publiczny jest ważnym elementem uzupełniającym ekologiczne działania, prowadzone przez samorządy lokalne na szerszą skalę.

W trakcie posiedzenia członkowie zarządu związku wyrazili obawy związane z organizacją zbliżających się wyborów samorządowych w kontekście zmian prawnych, które nastąpiły w ostatnim czasie w kodeksie wyborczym.

Ponownie zwrócono uwagę na utrudnienia, z którymi borykają się mieszkańcy i urzędnicy w związku z wadliwym działaniem nowego systemu informatycznego służącego do rejestracji pojazdów. Mimo, że od jego wdrożenia minęło już kilka miesięcy, wciąż występują problemy z wprowadzaniem danych i wiele jego funkcjonalności nie jest dostępnych. Liczne niedogodności wynikające z tej sytuacji starają się minimalizować pracownicy gmin, poprzez zwiększenie nakładów pracy i zaangażowania.

Członkowie zarządu związku stwierdzili też, iż sytuacja w ochronie zdrowia w ostatnim czasie się pogorszyła, co wiąże się - w jeszcze większym stopniu niż do tej pory - z wydłużeniem czasu oczekiwania na wizytę u różnych specjalistów.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.