czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 30 marca 2018
  • wyświetleń: 2229

[ZDJĘCIA] Marcowa sesja Rady Powiatu Bielskiego

29 marca sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od uroczystego wręczenia Szpitalowi Pediatrycznemu certyfikatu potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 29.03.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Głos zabrał Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który podkreślił: - Przystępując do certyfikacji akredytacyjnej szpital musi spełnić ponad dwieście standardów, które dotyczą oceny jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa pacjentów i właściwej nad nimi opieki. Certyfikat akredytacyjny jest potwierdzeniem tego, co w szpitalu dzieje się pod kątem jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Jego posiadanie oznacza większą koncentrację nad realizacją procedur jakościowych, sprawdzanie tego, czy procedury te wykonywane są poprawnie, analizowanie własnej działalności klinicznej, wyszukiwanie w niej słabych punktów i modyfikowanie codziennego funkcjonowania szpitala tak, aby takich zagrożeń było jak najmniej.

M. Bedlicki na ręce dyrektora Szpitala Pediatrycznego Ryszarda Odrzywołka oraz przedstawicieli lekarzy i pielęgniarek, a także starosty bielskiego Andrzeja Płonki przekazał certyfikat akredytacyjny, sygnowany przez Ministra Zdrowia.

Dyrektor R. Odrzywołek powiedział: - Droga do tego certyfikatu wymagała od nas wielkiego wysiłku. W efekcie wymagało to zaangażowania całego personelu naszego szpitala. Ważnym elementem tej wspólnej dyskusji były tak zwane zdarzenia niepożądane w opiece medycznej, chodzi o nie tylko o coś co potocznie nazywa się błędem lekarskim, ale także o sytuacje, gdy takie samo leczenie przy takiej samej diagnozie daje inne skutki. Przygotowywaliśmy się do tego, aby takie niepożądane zdarzenia przewidywać i postępować tak, aby do nich nie dochodziło.

Gratulacje dyrekcji i całemu zespołowi bielskiego Szpitala Pediatrycznego złożył również przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Następnie radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Żak z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy przekazała radnym serdeczne życzenia świąteczne.

Tradycyjnie po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji starosta bielski Andrzej Płonka przekazał informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

W dalszej kolejności informację Powiatowego Rzecznika Konsumentów na temat działalności w 2017 roku przekazała radnym Irena Krzanowska. W roku ubiegłym Rzecznik odnotował 5356 zgłoszeń konsumenckich w formie pisemnej - 404, osobistej - 1241, telefonicznej - 3312, drogą elektroniczną - 399. W sprawach tych Rzecznik pomagał konsumentom redagować pisma reklamacyjne, przedprocesowe i procesowe. Wskazywał również instytucje właściwe do rozstrzygnięcia problemów niekonsumenckich. Jednak podstawową formą świadczenia pomocy było udzielanie porad telefonicznych, bezpośrednich i za pośrednictwem Internetu.

Rzecznik występował też do przedsiębiorców z interwencją, w tym zakresie na 398 sprawy, w których podejmowano interwencję i na które otrzymano odpowiedź przedsiębiorcy. W roku 2017 dominowały zgłoszenia dotyczące: usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jak i komórkowej oraz skargi na sprzedawców energii elektrycznej, a także nieprawidłowości w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
  • powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bielskiego;
  • zmiany uchwały Nr V/51/322/18 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku - Białej";
  • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.;
  • zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm.

Alina Macher, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.