Wiadomości

  • 27 czerwca 2018
  • wyświetleń: 2356

Prace taksacyjne na terenie użytków leśnych

Od 19 czerwca na zlecenie Starosty Bielskiego prowadzone są przez taksatorów Firmy Las - R Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Snycerskiej 34/13 prace taksacyjne na terenie użytków leśnych stanowiących własność osób fizycznych w ramach realizacji zadania pt: "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie: gminy Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica i Wilkowice w obrębach Meszna i Bystra na lata 2019-2028 wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko tych dokumentów".

Jak podaje Urząd Miejski, prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice prace będą prowadzone w następujących obrębach:
  • Czechowice-Dziedzice - miasto: obręb 0001 Czechowice, obręb 0003 Dziedzice
  • Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski: obręb 0004 Bronów, obręb 0005 Ligota,obręb 0006 Zabrzeg


Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. O terminie i miejscu wyłożenia właściciele lasów zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Piastowska 40.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.