Wiadomości

  • 17 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 3885

Środki na kolejne prace porządkowe na cmentarzu żydowskim

Z inicjatywy Sławomira Pastuszki, przy współpracy z Dariuszem Gajnym, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic pozyskało grant od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny na upamiętnienie cmentarza przy ulicy Szkolnej.

Akcja porządkowania cmentarza żydowskiego przy ulicy Szkolnej - 15.04.2018
Akcja porządkowania cmentarza żydowskiego przy ulicy Szkolnej · fot. Sławomir Pastuszka


Planowane działania zakładają organizację kolejnych akcji porządkowych na terenie nekropolii w celu całkowitego oczyszczenia dwóch istniejących kwater grzebalnych. Ponadto w planach jest zakup i montaż tablicy informacyjnej przed wejściem na teren cmentarza, zawierającej podstawowe informacje na temat nekropolii.

Po całkowitym oczyszczeniu kwater grzebalnych, odsłonięciu wszystkich pół grobowych i nagrobków wydana zostanie publikacja o charakterze naukowym, zawierająca historię nekropolii wraz z materiałami inwentaryzacyjnymi. Przygotuje ją Sławomir Pastuszka, a książka będzie publikacją bezpłatną, która z założenia ma dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności mieszkańców Czechowic-Dziedzic i lokalnych instytucji (biblioteki, domy kultury, szkoły, towarzystwa promujące lokalną historię). Po wyczerpaniu nakładu, publikacja zostanie umieszczona w wersji on-line w serwisie Śląska Biblioteka Cyfrowa, by dotarła do jeszcze większego grona odbiorców.

Środki z grantu mają również pomóc w zabezpieczeniu grobu Erwina Rosenthala, poległego w 1945 r. żołnierza Wojska Polskiego. W tym przypadku zakres prac przy nagrobku zależy jednak od pozyskania dodatkowych środków finansowych.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.