czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 4 września 2018
  • wyświetleń: 2042

Sesja Rady Powiatu Bielskiego poświęcona była oświacie

58 sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej poświęcono przygotowaniu szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat bielski do roku szkolnego 2018/2019. Po otwarciu i stwierdzenie prawomocności sesji przez przewodniczego Rady Powiatu Jana Borowskiego, informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta bielski Andrzej Płonka.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego
Sesja Rady Powiatu Bielskiego poświęcona była oświacie · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-


Część sesji dotyczącą oświaty, na którą przybyli także wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rozpoczęła przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu Barbara Adamska, która podkreśliła, że oferty edukacyjne szkół powiatowych są bogate, ukierunkowane na możliwości indywidualne ucznia i na potrzeby rynku pracy. Oświata dla władz powiatu zawsze stanowiła ważną sferę działalności, dzięki temu w szkołach prowadzonych przez powiat realizowanych jest wiele ważnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych. Edukacja to priorytet dla naszego samorządu. Jednym z ważnych zadań samorządu było i jest stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia młodzieży. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki do nauki i pracy były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia w celu odnalezienia swojego miejsca w ciekawym lecz trudnym współczesnym świecie - mówiła przewodnicząca B. Adamska.

Kolejno głos zabrał Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu w Bielsku - Białej, który wykorzystując specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną, dokładnie omówił sieć szkół na obszarze powiatu oraz zrealizowane inwestycje i remonty w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018: w LO im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach, w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach, w Zespole Szkół "Silesia" w Czechowicach - Dziedzicach, w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach - Dziedzicach, w Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Bielsku - Białej, w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach - Dziedzicach i w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce. Członek Zarządu St. Pięta omówił także stan naboru do klas pierwszych szkól ponadgimnazjalnych, liczbę oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach w nowym roku szkolnym 2018/2019, porównawczą analizę wydatków bieżących i subwencji oświatowej na przestrzeni ostatnich lat.

Zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym Ksenia Berka przedstawiła informację dotyczącą zatrudnienia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji według stanu na koniec sierpnia 2018r.

Przewodnicząca Komisji Edukacji. Kultury i Sztuki Rady Powiatu Barbara Adamska i członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta u progu nowego roku szkolnego na ręce dyrektorów szkół złożyli nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty serdeczne życzenia samych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności, a uczniom sukcesów w nauce oraz realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Alina Macher, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.