czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 9 września 2018
  • wyświetleń: 4067

Komunikat Burmistrza Czechowic-Dziedzic dotyczący lasów

Za nami:

Do 6 listopada w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 w pokoju 406 IIIp. w godz. od 9.00 - 13.00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice.

W okresie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma).

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust.5 ustawy). Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ze stanem na dzień 23.04.2018 r. Według zapisu art. 21 ust.4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.

Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls). Uproszczone plany urządzenia lasu zostały wykonane przez Firmę Las -R Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na zlecenie Starosty Bielskiego.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.