Wiadomości

  • 13 września 2018
  • wyświetleń: 2290

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10 września w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej przy ulicy Wapiennej 45 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestników Zespołu przywitał komendant miejski policji Krzysztof Herzyk.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 10.09.2018 · fot. Alina Macher / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Obrady rozpoczął wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w bielskim Starostwie Powiatowym Aleksander Radkowski. Według porządku obrad informację o utworzeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego zreferował zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Marek Rączka.

Informację o zmianach w wyposażeniu i utrzymaniu powiatowej sieci radiowej przekazał podinspektor WZK Marek Starościak.

Natomiast temat podjętych prac na rzecz planu działań krótkoterminowych w ramach programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w uwagach i wnioskach zreferował naczelnik A. Radkowski.

Naczelnik Radkowski omówił także strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu bielskiego.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Zespołu mieli możliwość zapoznać się z nowoczesnym obiektem siedziby Komendy Miejskiej Policji, zobaczyć nowoczesną siłownię, salę gimnastyczną, specjalne pomieszczenia dla psów policyjnych oraz strzelnicę na miarę XXI wieku.

Alina Macher

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.