Wiadomości

 • 28 września 2018
 • wyświetleń: 2565

Rada Powiatu o bezpieczeństwie i porządku publicznym

W czwartek miała miejsce LX sesja Rady Powiatu Bielskiego, w części poświęcona problemom związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 27.09.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu. Starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. Aleksander Radkowski naczelnik Wydziału Zarządzania w Starostwie Powiatowym przekazał radnym informację o działaniach związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu oraz o utworzeniu powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Józef Herzyk przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu serdecznie podziękował służbom mundurowym za współpracę, ofiarność i zaangażowanie społeczne.

W dalszej kolejności głos zabrał Zbigniew Mizera komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, który szczegółowo omówił statystykę wydarzeń za I półrocze 2018 roku Podkreślił owocną współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, których na terenie naszego powiatu jest 42 jednostki, z czego 25 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 roku;
 • przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 roku;
 • powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości;
 • przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
 • regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.;
 • zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Bielskiego: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11 oraz Dom Kultury ul. Nad Białką 1C oba zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach".
 • zmiany uchwały nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami;
 • ustalenia przebiegu dróg powiatowych o nazwach 4426S Landek - Ligota - Mazańcowice - Komorowice oraz 4427S Międzyrzecze - Mazańcowice - Stare Bielsko położonych na terenie gminy Jasienica i gminy Czechowice - Dziedzice.


Kolejną sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej zaplanowano na 11 października.

Alina Macher

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.