czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 14 lutego 2019
  • wyświetleń: 4766

Gmina Bestwina jest zadowolona ze współpracy z PG Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj

PG SILESIA od początku swojej działalności szczególną uwagę koncentruje na współpracy z gminami, pod którymi prowadzi wydobycie. Kwestia dialogu z okolicznymi społecznościami stanowi bardzo istotny element strategii i ma ogromny wpływ na kształtowanie planów rozwoju kopalni. Szczególnie zauważalna jest współpraca kopalni z gminą Bestwina, a konkretniej z sołectwem Kaniów.

kopalnia PG Silesia, górnictwo wydobycie
Kopalnia PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Jeśli chodzi o sołectwo Kaniów, w latach 2013 - 2016, w jego rejonie PG SILESIA prowadziła eksploatację górniczą ścianą 334 w pokładzie 330, a następnie w roku 2018 ścianą 333 w pokładzie 330. W obszarze wpływów eksploatacji górniczej znalazły się tam zarówno prywatne budynki mieszkalne jak i obiekty użyteczności publicznej.

- Wszystkie obiekty użyteczności publicznej posiadają zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej. Budynki prywatne są zabezpieczane w trakcie budowy lub przed rozpoczęciem eksploatacji - w przypadku stwierdzenia takiej konieczności. PG SILESIA wykonała dodatkowe zabezpieczenie w 9 budynkach. Dotychczas kopalnia wykonała remonty w 19 obiektach osób prywatnych, a w 20 kolejnych mieszkańcy wykonywali remont w zakresie własnym - oczywiście na koszt PG SILESIA. Ponadto, PG SILESIA wykonała remonty na terenie szkoły i hali gimnastycznej, w budynku przedszkola oraz Domu Gromadzkiego i OSP; dalej w budynku Kościoła oraz plebani, a także na terenie obiektów LKS - tłumaczy Mariola Mizera, Kierownik Działu Ochrony Terenu Górniczego.

Każdy wniosek o naprawę szkody górniczej na terenie sołectwa Kaniów rozpatrywany jest natychmiastowo. Bezpieczeństwo oraz komfort życia każdego mieszkańca zgłaszającego szkodę to dla PG SILESIA szczególny priorytet. Dlatego też szereg specjalistów, odpowiedzialnych za tę kwestię w PG SILESIA, podchodzi do każdej sprawy indywidualnie. Remonty planowane, na podstawie porozumień z mieszkańcami, realizowane są przez firmy zewnętrzne. Zdarza się także, że prace wykonywane są przez mieszkańców we własnym zakresie. Za straty poniesione w zasiewach i plonach wypłacane są odszkodowania pieniężne.

Mówiąc o działalności PG SILESIA w sołectwie Kaniów należy podkreślić, że w rejonach, gdzie na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych, zostały wybudowane przepompownie. Dla zapewnienia ciągłości ich pracy oraz dla utrzymania ich w dobrym stanie technicznym, PG SILESIA przeprowadza cykliczne przeglądy znajdujących się tam urządzeń. Dodatkowo wykonuje konserwacje oraz (w razie potrzeby) prace naprawcze wraz z wymianą uszkodzonych części, wymianą pomp oraz czyszczeniem (odmulaniem) zbiorników wyrównawczych. Ponadto, pompownie są objęte ciągłym monitoringiem prowadzonym na koszt PG SILESIA.

Na szczególną uwagę zasługują także następujące działania kopalni na rzecz sołectwa Kaniów:
  • współpraca z Gminną Spółką Wodną Melioracyjną w Bestwinie w zakresie wykonania prac konserwacyjnych sieci rowów melioracyjnych; na odcinkach rowów, gdzie ujawniają się wpływy eksploatacji, wykonywane są prace naprawcze polegające na pogłębieniu dna rowów, przywróceniu spadków, umocnieniu skarp, itp.;
  • sfinansowanie w 2013 roku profilaktycznego profilowania niwelety dna potoku Macocha i Młynówka, rowów w rejonie pompowni Gawlików (obecnie Wędkarska), w rejonie boiska sportowego, w rejonie ulicy Rybackiej - o łącznej długości około 2200 m; w latach 2014 - 2015 zostały wykonane podobne prace profilaktyczne na kolejnych odcinkach rowów - w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Hamerlaka (obecnie Osiedlowa) oraz Kóski - o łącznej długości około 2900 m bieżących; w roku 2016 Gminna Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie wykonała, na koszt PG SILESIA, naprawę rowu w rejonie ulicy Mirowskiej o długości około 350 m, wraz z regulacją, naprawą i czyszczenie przepustów;
  • naprawa dwóch przepustów - pod ulicą Rogową oraz pod ulicą Stefana Kóski (rok 2015 i 2016);
  • naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku ok. 200m wraz z przepustem pod drogą (rok 2015);
  • natychmiastowa naprawa uszkodzonych dróg i chodników (ze względów bezpieczeństwa oraz dla minimalizacji odczuwalności przez mieszkańców wpływów górniczych);
  • podpisanie umowy ramowej z Gminną Spółką Wodną Melioracyjną w Bestwinie regulującej zasady postępowania dla usprawnienia podejmowania działań oraz wykonywania prac profilaktycznych i naprawczych na rowach.


Wójt Bestwiny w swoich wypowiedziach podkreśla przede wszystkim wzajemny szacunek dla respektowania fundamentów dobrej współpracy i dialogu między kopalnią a gminą.

- Dla mnie najbardziej istotny jest fakt, że rozmawiamy. Nigdy nie było sytuacji, że w obliczu jakiejkolwiek kwestii problematycznej, czy nawet zupełnie niezwiązanej z bezpośrednią działalnością PG SILESIA, ktoś ze strony kopalni nas zbywał, nie przyjechał czy ignorował. I nie chodzi tu tylko o moją osobę, ale także o ludzi z gminy pracujących w terenie. Ja ogromnie sobie to cenię. Drugi aspekt to kwestia rzetelności finansowej. Podobnie jak wyżej - tutaj też nie zdarzyło się nigdy, by szacowanie szkód np. w budynkach użyteczności publicznej, odbywało się na zasadzie: wystąpiła szkoda X, a my zrobimy z niej szkodę Y. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że zawsze szkody te - zarówno według mnie jak i moich pracowników czy administratorów budynków - oszacowane były bardzo rzetelnie. Muszę również podkreślić, że niejednokrotnie szkody w budynkach użyteczności publicznej usuwane były w dużo szerszym zakresie aniżeli przewidywały to początkowe plany. Prace te były zatem wykonywane przez Was dodatkowo i równie rzetelnie jak i te obowiązkowe. Trzeci aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, to włączanie się PG SILESIA w życie naszej społeczności. Mam tu na myśli wsparcie finansowe różnych inicjatyw społecznych - czy to klubu sportowego w Kaniowie, czy organizacji turnieju w kajak polo. Cieszy mnie to o tyle mocno, iż wiem, że kopalnia wcale nie ma obowiązku tego robić. Dlatego tak ważne jest, że ta współpraca również w tym kierunku istnieje i mam nadzieję, że będzie się rozwijać - mówi Artur Beniowski, wójt gminy Bestwina.

Szczególnie ważną rolę w kreowaniu i zacieśnianiu dobrych relacji odgrywa Grzegorz Kołodziejczyk, radny gminy Bestwina, a zarazem mieszkaniec Kaniowa i pracownik PG SILESA. Według Grzegorza Kołodziejczyka najważniejszą rolą radnego jest osobiste zaangażowanie w proces usuwania szkód górniczych.

- Pracuję na kopalni "Silesia" ponad 30 lat, a więc pamiętam czasy NSW czy Kompanii Węglowej. Dobrze wiem, jak wyglądało wówczas usuwanie szkód górniczych i mam porównanie do tego, jak ten sam proces przebiega obecnie. Bez wątpienia ta współpraca jest dużo lepsza - problemy usuwane są na bieżąco, zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i w gospodarstwach prywatnych. Sam posiadam budynki, które znajdują się w obszarze oddziaływań eksploatacji górniczej i były naprawiane zarówno w latach 90’tych jak i obecnie. Jeśli mogę użyć kolokwialnego porównania oceniając te realizacje - niebo a ziemia. Obecnie jest to robione dużo lepiej, dokładniej, a i sama wycena jest dużo bardziej rzetelna. Chciałbym także podkreślić, że do tej pory nie otrzymałem od mieszkańców żadnych skarg, co do wykonania prac budowlanych przy usuwaniu skutków eksploatacji w budynkach prywatnych. Nie mam informacji, by mieszkańcy narzekali, że coś zostało wykonane źle - zaznaczył radny Kołodziejczyk.

ab / czecho.pl, źródło: PG Silesia

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.