czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 marca 2003
  • wyświetleń: 856

Relacja z sesji Rady Miejskiej

SESJA RM nr VII 25 lutego 2003

ISTOTNE UCHWAŁY

1. Uchwała o przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach –Dziedzicach. Uchwałę po szerokiej dyskusji pozytywnie opiniowała Komisja Rozwoju oraz Komisja Finansów. Uchwała była efektem wielu wątpliwości dotyczących funkcjonowania PIM. Od uchwały odciął się Klub Radnych „Rodzina-Prawo-Wspólnota”. Uchwałę przyjęto /wynikiem głosów –12 za, 8 - przeciw, 1 –wstrzymujący się/

2. Uchwała o zleceniu obsługi prawnej Rady Miejskiej – była wynikiem wniosku Przewodniczącego RM i ma na celu usprawnienie prac i zadań zastrzeżonych dla RM. Uchwałę pozytywnie opiniowała Komisja Rozwoju oraz Komisja Finansów. W dyskusji podnoszono zastrzeżenia mówiąc o braku zaufania, konfliktach czy niechęci do współpracy za strony Przewodniczącego RM. Moim zdaniem, wniosek dotyczy próby budowania własnego „warsztatu pracy” Przewodniczacego, w którą nie powinniśmy ingerować - zwłaszcza , że przez pierwszy okres działania Rady jej Przewodniczący wykazał się dużym zaangażowaniem i wniósł wiele nowego w sposób funkcjonowania Rady Miejskiej.Uchwałę przyjęto /wynikiem głosów –12 za, 8 - przeciw, 1 –wstrzymujący się/

3. Uchwała o zatwierdzeniu taryf i cen wody i ścieków dla RPWiK w Tychach – uchwały nie przyjęto ze względu na niewystarczające wyjaśnienia odnośnie planowanych przez RPWiK wysokich kosztów pośrednich i bezpośrednich. Uchwały nie przyjęto /wynikiem głosów –4 za, 11 - przeciw, 5 –wstrzymujący się/

4. Uchwała o wystąpieniu do Wojewody Śląskiego o przekazanie sieci wod-ka własności RPWiK na rzecz Gminy – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rozwoju Miasta - uchwałę przyjęto jednogłośnie.

5. Uchwała o wystąpieniu do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy działek stanowiących zasób agencji - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rozwoju Miasta - uchwałę przyjęto jednogłośnie.

6. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy. Uchwałę przyjęto /wynikiem głosów –18 za, 1 –wstrzymując się/

7. Uchwała o zwolnieniu z podatku rolnego właścicieli ogródków działkowych - Uchwałę przyjęto /wynikiem głosów –8 za, 2 –wstrzymujący się/8. Przyjęto pakiet uchwał dotyczących ogłoszenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, ustaleniu statutów sołectw i osiedli.

INTERPELACJE, WNIOSKI , ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Obecni na Sesji przedstawiciele mieszkańców Bronowa i Ligoty przestawili ciągnącą się od lat sprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej pomiędzy Landekiem a Ligotą. Sprawa jest bardzo poważna i od wielu lat nie załatwiona. Goście otrzymali zapewnienie, że Burmistrz i Rada Miejska dołożą wszelkich starań by wreszcie bezpieczeństwo na tym odcinku drogi zostało poprawione.

2. Grzegorz Lubecki – poinformował, że w ostatnich dniach założone zostało Stowarzyszenie Klubów i Organizacji Działających na Rzecz Kultury Fizycznej w Czechowicach-Dziedzicach. Z organizacją stowarzyszenia związane są takie osoby jak: E. Apel, T. Stefaniec, M. Dopierała, St. Zagól i G. Lubecki. Celem stowarzyszenia ma być działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu w gminie.

3. Przewodniczący RM i Burmistrz poinformowali, że spotkali się z przedstawicielami PKP. Tematem rozmów m.in. była sprawy związane z możliwością przejęcia na rzecz Gminy niektórych terenów kolejowych.


Jacek Niedźwiedzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.