Wiadomości

  • 22 lipca 2019
  • wyświetleń: 2911

Ponad 100 uczniów i studentów musi zwrócić ZUS-owi ponad 1 mln zł

Niewiedza może drogo kosztować, a przekonało się o tym już ponad 100 uczniów i studentów z Podbeskidzia. Ponad 1 100 000 zł muszą do ZUS zwrócić osoby, które w ubiegłym roku nienależnie pobrały rentę rodzinną.

zus
Ponad 100 uczniów i studentów musi zwrócić ZUS-owi ponad 1 mln zł · fot. ZUS


Oddział ZUS w Bielsku-Białej w poniedziałek 29 lipca, organizuje dyżur telefoniczny z zakresu przyznawania i wypłaty rent rodzinnych. Szczególnie istotne są tutaj kwestie w jakich sytuacjach i kiedy należy powiadomić ZUS o rozpoczęciu, bądź zakończeniu nauki, albo podjęciu pracy

Niektórzy jednorazowo muszą zwrócić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku blisko 30 młodych osób pobierających rentę rodzinną będzie musiało zwrócić około 200 tys. zł. Wszystko przez to, że uczniowie bądź studenci, po przerwaniu bądź zakończeniu nauki
w szkole, czy wyższej uczelni - nie poinformowali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o tym fakcie.

Jednym z warunków otrzymania renty rodzinnej dla osoby, która ukończyła 16 rok życia, a nie skończyła jeszcze 25 lat, jest podjęcie nauki w szkole. A jej przerwanie, czy zakończenie oznacza, że renta rodzinna nie przysługuje.

- To bardzo ważne, by osoby młode start w dorosłe życie rozpoczynały z czystą kartą, a nie długiem na koncie. Dlatego uczulamy uczniów i studentów, by poinformowali ZUS o zakończeniu bądź przerwaniu swojej edukacji. Nienależnie pobrane świadczenie trzeba zwrócić, a jeżeli sami z tym się nie zgłosimy do instytucji, to jeszcze do długu doliczone zostaną odsetki - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Dlatego Oddział ZUS w Bielsku-Białej organizuje 29 lipca (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 11.00 dyżur telefoniczny pod nr 33 825 27 77, pod którym eksperci ZUS będą udzielać wszelkich informacji na temat rent rodzinnych, komu i w jakich sytuacjach należy się świadczenie, o czym należy powiadomić ZUS, kiedy ZUS dochodzi swych należności z tytułu nienależnie pobranej renty rodzinnej i czy przez wakacje należy się renta rodzinna uczniowi bądź studentowi.

ZUS przypomina, że osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 25-go roku życia i chce nadal otrzymywać rentę rodzinną musi kontynuować naukę. - Rentę rodzinną ZUS będzie wypłacał przez cały rok szkolny/akademicki, łącznie z okresem wakacji. Jeśli uczeń skończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę średnią prawo do renty przysługiwać mu będzie do końca wakacji. W przypadku ukończenia studiów magisterskich, renta będzie przysługiwać do momentu obrony pracy magisterskiej - wyjaśniają w ZUS.

Po ukończeniu szkoły należy zgłosić ten fakt do najbliższej placówki ZUS, osobiście lub za pośrednictwem poczty:
  • złożyć zaświadczenie o zakończeniu edukacji, bądź okazać świadectwo/dyplom ukończenia nauki,
  • w przypadku kontynuacji nauki, jednocześnie złożyć w ZUS zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię.


Jeżeli szkoła średnia lub uczelnia wyższa nie wyda takiego zaświadczenia przed wrześniem/październikiem nie oznacza to, że ZUS nie wypłaci renty rodzinnej. W takiej sytuacji należy się zgłosić do najbliższej placówki ZUS i złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki. Do oświadczenia można dołączyć np. pismo z uczelni o przyjęciu na studia, a po rozpoczęciu roku szkolnego/akademickiego, niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni o podjęciu nauki.

Jeśli w trakcie roku szkolnego lub akademickiego uczeń/student zrezygnuje z nauki, koniecznie musi o tym jak najszybciej powiadomić ZUS. Powinien dostarczyć zaświadczenie, z którego będzie wynikało, do kiedy była kontynuowana nauka.

W przypadku wyboru innej szkoły lub uczelni, konieczne jest dołączenie zaświadczenia o dacie, od której będzie kontynuowana edukacja w nowej placówce. W razie przerwy w nauce, ZUS wstrzyma świadczenie, a jego wypłatę wznowi dopiero od miesiąca, w którym ponownie zacznie się nauka.

ab / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.