czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 3 lutego 2020
  • wyświetleń: 3420

Czechowicki MDK w projekcie transgranicznym Muzea Otwarte

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach jest jednym z 8 partnerów projektu pn. "Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego".

MDK, Miejski Dom Kultury, kino Świt
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

W ramach projektu "Muzea otwarte" czechowicki MDK zrealizuje trzy zadania. Pierwszym jest zaprojektowany z uwzględnieniem kontekstów historycznych rozwoju miasta ogród edukacyjno-sensoryczny. Drugim - stworzenie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami strony internetowej, będącej bazą informacji o mieście, regionie i realizowanym projekcie. Zostanie zakupiona aplikacja - system multimedialny z audiodeskrypcją - nowoczesne narzędzie działające na urządzeniach mobilnych i w sieci.

Pozwoli ona na dostarczenie użytkownikowi informacji o obiekcie i przestrzeni, którą zwiedza w indywidualny sposób. Aplikacja będzie oprowadzała i wspierała zwiedzanie obiektu na miejscu, a także zachęci i pozwoli na wirtualne zwiedzanie ekspozycji wszystkich partnerów projektu na urządzeniu mobilnym lub przez www. Trzecie zadanie to remont pomieszczenia Izby Regionalnej oraz stworzenie nowoczesnej wystawy odpowiadającej współczesnym standardom prezentacji i ekspozycji zasobów.

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki kulturowej oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego, zniesiono także wiele barier i ograniczeń. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania w obszarze muzealnictwa i wystawiennictwa na polsko-słowackim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niedostateczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz potencjału współpracy instytucji muzealnych i społeczności na obszarze objętym programem. Wciąż w wielu zakresach brakuje ciągłej transgranicznej komunikacji i współpracy.

Problemem jest także niewystarczająca liczba instytucji muzealnych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa Polski i Słowacji na obszarze objętym wsparciem, które ściśle z sobą współpracują. Kolejnym problemem jest niewystarczająca dostępność fizyczna, programowa i technologiczna do obiektów objętych Projektem, administrowanych przez muzea (w tym muzea typu skansenowskiego), a także otoczenia budynków z wolną, dotychczas niezabudowaną przestrzenią.

Ograniczenie dostępności w sposób szczególny dotyka grupy i indywidualne osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD.

Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy poprzez utworzenie trwałej współpracy transgranicznej w obrębie ochrony, promocji oraz udostępniania obiektów dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Utworzenie sieci wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-słowackim pograniczu oraz udostępni ofertę programową nowym odbiorcom.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i cele szczegółowe Programu, w tym na zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

W projekcie uczestniczy 8 partnerów, w tym 2 partnerów ze Słowacji.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu - 3 176 919,31 €
Wartość projektu (w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach) - 144 100,70 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kosztów kwalifikowanych.

muzea otwarte

ab / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj