Wiadomości

  • 25 marca 2020
  • wyświetleń: 2524

Wraca nieodpłatna pomoc prawna bielskiego Starostwa Powiatowego

Począwszy od dnia 25 marca do odwołania, zostanie przywrócona praca punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która będzie się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w tym przypadku rozmowy telefonicznej, przy zachowaniu określonych zasad.

Bez zmian pozostaje telefoniczne umawianie terminów. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: (33) 813-69-22

Ważne!1. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa za pośrednictwem e-mail kompletnie wypełniony wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w tym przypadku za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek - „zgłoszenie porady na odległość” do pobrania w linku poniżej komunikatu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej drogą elektroniczną na adres adrianna.baron@powiat.bielsko.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - Wydział Organizacji i Nadzoru ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

2. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej, może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon numer (33) 813-69-22 - uprawnionemu pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

3. Po złożeniu wniosku mailowo bądź w formie ustnej przez telefon, pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru umawia osobę uprawnioną na nieodpłatną poradę prawną, przekazując dane kontaktowe tj. numer telefonu, adwokatowi lub radcy prawnemu pełniącemu dyżur telefoniczny.

mp / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.