czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 12 maja 2020
  • wyświetleń: 955

Kluczowe elementy łańcucha dostaw - optymalizacja i wydajność

Materiał partnera:

W dobie handlu internetowego jednym z wymogów klientów jest krótki czas dostawy. Oznacza to znacznie większe wymagania dla firm przewozowych, które chcą odnieść sukces na rynku KEP. Muszą stale optymalizować łańcuch dostaw, skupiając się na procesach transportowych. Chodzi przede wszystkim o ograniczanie związanych z nimi kosztów przy jednoczesnej poprawie wydajności.

Kluczowe elementy łańcucha dostaw - optymalizacja i wydajność


Czym jest łańcuch dostaw?Istnieje wiele definicji opisujących ten rozległy proces. Możemy przyjąć, że jest to sieć podmiotów zaangażowanych w procesy i działania tworzące usługi lub produkty dostarczane następnie konsumentom. Zgodnie z literaturą przedmiotu możliwe jest wyróżnienie trzech cech wykazywanych przez każdy łańcuch dostaw. Jest to przede wszystkim struktura podmiotowa, czyli dokładne wyodrębnienie wszystkich podmiotów biorących udział w tym łańcuchu. Kolejnym elementem jest konkretny przedmiot przepływu, czyli elementy transportowane pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Ostatnia z cech charakterystycznych to zakres czynnościowy i obszary współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w tym procesie. Niezależnie od gałęzi przemysłu, do najważniejszych obszarów w ramach łańcucha dostaw pozostają magazynowanie i transport. To one odpowiadają za terminową realizację zleceń. Przedsiębiorstwa, które chcą zoptymalizować swój łańcuch dostaw, powinny skupić się właśnie na tych dwóch elementach.

W jaki sposób mierzy się efektywność procesów transportowych?Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy uwzględniającej wszystkie czynniki mające wpływ na realizację tych procesów. Można to zrobić, korzystając na przykład ze Strategicznej Karty Wyników, zwanej również metodą BSC. Przy jej pomocy można przeanalizować efektywność z czterech różnych perspektyw — klienta, finansów, procesów wewnętrznych oraz rozwoju. Dla każdej z nich istnieje zestaw mierników, które zostały wybrane po uwzględnieniu podstawowej cechy efektywności. Jest to przede wszystkim stosunek efektów i nakładów. W perspektywie finansowej najważniejsza jest kosztochłonność floty transportowej, którą dzielimy na dwa oddzielne mierniki. Pierwszy z nich zwraca uwagę na koszt przejechanych kilometrów, a drugi na wartość przewiezionego ładunku. Obie wielkości zestawiane są z liczbą środków transportu. Znaczna część mierników używanych podczas analizy z perspektywy klienta jest sprowadzana do jednego wskaźnika OTIF (On Time and In Full Delivery). Dotyczy on poziomu obsługi klienta i jest jedną z najważniejszych kwestii, które należy stale doskonalić. Oceniając efektywność procesów transportowych w naszej firmie, najważniejsza będzie perspektywa wewnętrzna. Mierzymy w niej procesy zachodzące na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa. Najtrudniej przyjdzie nam opracować mierniki używane w perspektywie rozwoju. W celu uzyskania rzetelnej oceny efektywności procesów transportowych konieczne jest uwzględnienie wyników analizy wszystkich perspektyw.

W jaki sposób możemy zoptymalizować nasz łańcuch dostaw?Prace magazynów usprawni zastosowanie systemów WMS, które pozwolą na skuteczniejszą kontrolę nad przepływem produktów. Oprócz tego niezbędne jest zainwestowanie w innowacyjną technologię automatycznej identyfikacji obiektów, czyli RFID (Radio Frequency Identification). Jest ona szczególnie przydatna w przypadku złożonych procesów logistycznych. Rozwiązania informatyczne znajdują również zastosowanie podczas optymalizacji floty samochodowej. Programy telematyczne takie jak WEBFLEET umożliwiają między innymi monitoring floty oraz zidentyfikowanie słabych ogniw w systemie transportu. Mogą mieć one związek z pracą kierowców, jak i obsługą administracyjną pojazdów. WEBFLEET oferuje także możliwość podłączenia urządzenia kabinowych PRO Driver Terminal do każdego samochodu dostawczego. Z jego pomocą komunikacja z kierowcą jest o wiele wygodniejsza. Stała łączność z biurem jest bardzo przydatna z punktu widzenia przedsiębiorcy. Pozwala na zachowanie większej kontroli nad naszą flotą.

Optymalizacja łańcucha dostaw jest wskazana dla każdego przedsiębiorstwa. Jednakże to firmy przewozowe mogą na tym najwięcej skorzystać. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych w postaci systemu WEBFLEET można istotnie poprawić wyniki finansowe firmy. Jest to niezbędne, aby poradzić sobie w konkurencyjnej branży KEP.