czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 maja 2020
  • 20 maja 2020
  • wyświetleń: 15143

Nowe miejsce na mapie miasta. Przy MOSIR powstanie nowy park

W marcu rozpisany został przetarg na drugą inwestycję w ramach projektu "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice" - budowę parku przy MOSiR-ze, którego realizacja potrwa do przyszłego roku.

Reklama

Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Pracownia 44sto.pl


Zadanie to jest realizowane w formule "projektuj i buduj". Przedmiotem zamówienia jest pracowanie kompleksowej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, jak również uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji o wycince drzew i krzewów oraz pozwolenia wodnoprawnego, połączone z wykonaniem robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie obiektów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych. Najniższą cenę ofertową spośród sześciu firm, które przystąpiły do przetargu, zaproponowała firma AKG Architektura Krajobrazu Sp. o.o. z Brzezia koło Zabierzowa - jeśli ona wygra przetarg, to koszt realizacji zadania wyniesie 7.879.091,28 złotego.

Park Szwajcarska Dolina ma mieć osiem hektarów powierzchni i obejmuje teren położony pomiędzy ulicami Łukową, Ignacego Łukasiewicza oraz ulicą Szwajcarska Dolina. Od strony skrzyżowania ulic Łukowej i I. Łukasiewicza ma powstać skwer z placem wejściowym z fontanną posadzkową, stanowiącą zarówno element dekoracyjny jak i miejsce zabaw w dla dzieci w okresie letnim. Przestrzeń placu zostanie uzupełniona elementami małej architektury w postaci ławek, koszy oraz ekranów kspozycyjnych umożliwiających organizację czasowych wystaw plenerowych.

Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach
Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Pracownia 44sto.pl


W środkowej części zaplanowano wykonanie rozlewiska w postaci stawu rekreacyjnego o charakterze naturalnego zbiornika. Staw będzie stanowił początek strumienia, biegnącego dalej w formie kaskad przez cały obszar parku nad strumieniem. Dno oraz skarpy rozlewiska zostaną uformowane w sposób umożliwiający przejęcie i ewentualne okresowe retencjonowanie wody z istniejącej kanalizacji deszczowej. W jednej ze skarp stawu zaprojektowany ma zostać wylot brzegowy obłożony narzutem kamiennym. Rozlewisko ma mieć naturalny charakter - jego skarpy będą zróżnicowane i pokryte kamieniami o zmiennych gabarytach na całej powierzchni. W miejscach szczególnie eksponowanych zastosowane zostaną ozdobne głazy i skały, a całość ma uzupełnić roślinność wodna. W miejscu wypływu strumyka ze stawu zaplanowano wykonanie pieszej kładki o konstrukcji drewnianej.

W przestrzeni całego parku zaplanowano wykonanie ścieżek pieszych o różnorodnych nawierzchniach, wzdłuż których zaplanowano urządzenia edukacyjne dla dzieci oraz tzw. ścieżkę zdrowia. Dodatkowo w przestrzeni całego parku wyznaczona zostanie ścieżka edukacyjna. Część założenia parkowego przyjmie postać tzw. parku nad strumieniem.

Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach
Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Pracownia 44sto.pl


Staw w parku głównym - jak i cały strumień - będzie zasilany wodą z kolektora kanalizacji deszczowej biegnącej przez teren parku i - w zależności od okresowej ilości wód opadowych (pory deszczowej lub suchej) - będzie przyjmował postać płynącego strumienia lub suchej rzeki. Strumieniowi nadana zostanie forma cieku nieuregulowanego, płynącego w formie kaskad po skałach i gruboziarnistych aluwiach, miejscami meandrującego, o korycie wciętym w teren, co pozwoli podkreślić ekologiczny charakter terenu i umożliwi wyeksponowanie jego przyrodniczych walorów.

Założenie renaturalizacji strumienia, który kiedyś występował w tym obszarze, ma na celu ochronę i odtworzenie bioróżnorodności oraz wprowadzenie dydaktyki ekologicznej. Bioróżnorodność jest jedną z istotnych cech krajobrazu terenu powstającego parku i polega na jego strukturalnym zróżnicowaniu, a dla jej zachowania najcenniejsze tutejsze ekosystemy i krajobrazy mają być objęte prawnymi formami ochrony przyrody, podobnie jak parki krajobrazowe i inne obszary chronionego krajobrazu. Głównym celem jest uchronienie przed zniszczeniem i degradacją wartości przyrodniczo-krajobrazowych parku, tak aby mogły one przez wiele kolejnych lat spełniać funkcje turystyczne i rekreacyjne. Wzdłuż strumienia na całej jego długości zaplanowano ścieżkę spacerową. Mają tu powstać ponadto drewniane platformy i podesty oraz pomosty i mostki nad strumieniem.

Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach
Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Pracownia 44sto.pl


Pomiędzy parkiem głównym a stadionem zaplanowana została polana piknikowa (łąka kwiatowa) w postaci otwartego obszaru wyposażonego w meble piknikowe i leżaki, o charakterze typowo wypoczynkowym - będzie to doskonałe miejsce dla pikników na kocu i obcowania z przyrodą. W ramach polany zaplanowano budowę kręgu ogniskowego, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na skarpie stadionu zaplanowano budowę widowni do zajęć plenerowych dla młodzieży szkolnej tudzież minikoncertów bądź festynów. Dodatkowo, przestrzeń została uzupełniona małym placem zabaw z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci.

Kolejna część inwestycji to tzw. aktywna dolina, czyli tereny o charakterze rekreacyjno-sportowym. Na tym obszarze zaplanowano przede wszystkim budowę żwirowej ścieżki edukacyjno-rowerowej, która będzie oplatała całą powierzchnię doliny, wiodąc po licznych serpentynach, a także po zboczach skarpy. Na południowej skarpie doliny zaplanowano górkę saneczkową.

Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach
Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Pracownia 44sto.pl


Ostatni obszar to tzw. aleja biegowa - tereny o charakterze rekreacyjno-sportowym z przeznaczeniem do jazdy rowerowej, na rolkach czy deskorolkach, dodatkowo wyposażony w urządzenia siłowni plenerowej. Niezwykle istotną kwestią w projekcie jest uporządkowanie stosunków wodnych na tym doświadczonym w przeszłości licznymi, niszczycielskimi podtopieniami terenie. Zakłada się częściową likwidację i przebudowę istniejącej na tym terenie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie cieku wraz z systemem piętrzeń umożliwiających retencję wód i tworzenie się rozlewisk i stawów. W końcowym odcinku ciek przechodzić będzie ponownie w istniejący kanał, zasilający Potok Czechowicki.

mp / czecho.pl

źródło: Biuletyn Samorządowy Czechowic-Dziedzic

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.