czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 26 maja 2020
  • wyświetleń: 3608

Jak liczyć czas pracy kierowcy? Ile godzin może pracować kierowca?

Materiał partnera:

Kierowca nie może spędzać za kierownicą dłużej niż zezwalają na to szczegółowe przepisy. Warto wiedzieć, że uległy one pewnym modyfikacjom w czasie pandemii.

Liczenie czasu pracy kierowcy i limityPrzepisy dokładnie określają normy czasu pracy kierowców. W jakim celu stworzono regulacje? Mają one za zadanie zapewniać bezpieczeństwo w ruchu oraz bezpieczeństwo samego kierowcy. Przemęczony, zasypiający podczas jazdy kierowca może spowodować tragiczny wypadek w skutkach. Dlatego też tak ważne są przerwy i okresy wypoczynku podczas trasy.

Jaki jest tygodniowy czas pracy kierowcy - ogólne zasady mówią, że kierowca co do zasady nie może jeździć dłużej niż 48 godzin, także biorąc pod uwagę wykonywane przez niego nadgodziny. Może się jednak zdarzyć, że z pewnych przyczyn, kierujący pojazdem potrzebuje kilku godzin więcej - jest to dopuszczalne, pod warunkiem, że jeśli policzymy tygodniową średnią na przestrzeni czterech miesięcy, nie przekroczy ona właśnie 48 godzin. Wydłużony tygodniowy czas nie może być też dłuższy niż 60 godzin jazdy. Jak liczymy tydzień? Nie jest to siedem następujących po sobie dni tygodnia, ale okres od poniedziałku do niedzieli. Kiedy wyczerpie się określony przepisami czas pracy kierowcy, obowiązkowa jest przerwa. Po każdych sześciu dobach musi być to 45 godzin wypoczynku. Ewentualnie można ten okres podzielić, natomiast w sumie wypoczynek nie może trwać krócej niż 45 godzin, a jeden wypoczynek powinien być nie krótszy niż 24 godziny.

przepisy-a-czas-pracy-kierowcy


Jak kierowca powinien dopasować swój dobowy czas pracy?Nie może jeździć dłużej niż 9 godzin, jeśli zachodzi taka potrzeba może wydłużyć czas ten do 10 godzin, co najwyżej dwa razy w ciągu siedmiu dni. Istotne są też przerwy, jakie kierowca robi w ciągu dnia - obowiązkiem jest przerwa co 4,5 godziny, jej długość to 45 minut. Podobnie jak w przypadku tygodniowych norm, przerwę można podzielić na dwie krótsze - piętnastominutową i półgodzinną.

Osobne regulacje dotyczą jazdy w nocy - pracodawca kierowcy może podjąć decyzję czy jazdą w nocy objęte będzie 8 wybranych godzin między 21:00 a 8:00 czy też cztery wybrane godziny w przedziale czasowym północ - siódma rano.

Zmiany w związku z koronawirusemPandemia ma wpływ również na branżę transportową. Z uwagi na ograniczony ruch graniczny, na przejściach tworzą się częste korki. Żeby kierowcom łatwiej było poruszać się w nowej rzeczywistości, wprowadzono odstępstwa od standardowych regulacji. Dziennie maksymalnie dozwolone jest 11 godzin jazdy, tygodniowo - 60 godzin. W następujących po sobie dwóch tygodniach, czas jazdy nie może przekroczyć 96 godzin. Bez przerwy można jechać przez 5,5 godziny. W związku z pandemią zdarza się jednak, iż kierowca nie jest w stanie sprostać nawet takim regulacjom. Postępowanie w tej sytuacji reguluje jednak artykuł 12. z Rozporządzenia 561/2006

techograf


Dokumentacja z tachografuJeżeli dozwolony czas jazdy kończy się, kierowca obowiązany jest wykonać wydruk z tachografu, na którym oznaczony będzie brak możliwości zrobienia postoju. W razie trwania takiej sytuacji konieczne będą kolejne wydruki. Kierowca powinien się zatrzymać przy pierwszej możliwości, gdy znajdzie bezpieczne miejsce postojowe. Jeśli najbliższy postój jest zajęty lub kierowca obawia się zatrzymać, na przykład z uwagi na nieoświetloną okolicę, może jechać dalej, ale wykonując odpowiedni wydruk. Taka dokumentacja pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych, grożących za niestosowanie się do przepisów.