Wiadomości

 • 26 sierpnia 2020
 • wyświetleń: 5082

Jak bezpiecznie wrócić do szkół i przedszkoli? Propozycje ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał we wtorek, 25 sierpnia kilkanaście propozycji zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w szkołach i przedszkolach w czasie epidemii koronawirusa.

szkoła, krzesła, ławki
Jak bezpiecznie wrócić do szkół i przedszkoli? Propozycje ZNP · fot. pixabay.com


ZNP proponuje:
 • wprowadzenie regulacji umożliwiającej dyrektorowi szkoły/placówki, za zgodą organu prowadzącego, przesunięcie rozpoczęcia zajęć stacjonarnych do 14 września
 • zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół/placówek w okresie pandemii
 • doposażenie szkół/placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego
 • wyposażenie pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi)
 • doprecyzowanie przepisów o organizacji pracy szkół/placówek i uszczegółowienie wytycznych MEN, MZ i GIS dot. procedur obowiązujących na terenie szkół w dobie pandemii
 • automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach
 • przeprowadzanie badań przesiewowych nauczycieli i pracowników
 • dostępność do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty
 • bezpłatne szczepienia na grypę dla pracowników oświaty
 • zmniejszenie liczebności klas
 • wprowadzenie możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, w przypadku pracowników będących w grupie ryzyka
 • wprowadzenie zapisu uprawniającego dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 • uregulowanie kwestii wynagradzania pracowników oświaty za pracę w czasie kwarantanny.


Stanowisko ws. bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego przyjęło w poniedziałek, 24 sierpnia Prezydium ZG ZNP.

- Chcemy, aby premier podjął rzeczywiste działania zapewniające bezpieczne warunki nauki i pracy w szkołach i placówkach. Za daleko niewystarczające uznajemy dotychczasowe działania resortu edukacji w celu ochrony pracowników oświaty - mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. - Za tydzień spotkamy się w szkołach i przedszkolach. Mamy 4,5 mln uczniów i ponad pół miliona nauczycieli. To ponad pięciomilionowa społeczność szkolna, która powinna mieć zapewnione bezpieczne warunki.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznegoW związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i rosnącymi obawami nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców uczniów o bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie rzeczywistych działań wspomagających szkoły i organy prowadzące w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu pracowników i uczniów.

Problematyka dotycząca zapewnienia ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowych powinna być traktowana w polityce państwa priorytetowo, zwłaszcza w okresie pandemii. Niestety brak jest długofalowej strategii działania ze strony ministerstwa edukacji. Nierzadko od prominentnych polityków otrzymujemy sprzeczne komunikaty, np. w zakresie stosowania środków ochrony osobistej czy potrzeby szczepień. Obserwujemy natomiast próbę przerzucenia wyłącznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na dyrektorów i samorządy.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Za daleko niewystarczające uznajemy dotychczasowe działania podejmowanie przez resort edukacji w celu ochrony pracowników oświaty przed zakażeniem koronawirusem na terenie jednostek systemu oświaty.

W związku z tym domagamy się:
 • wprowadzenia regulacji umożliwiającej dyrektorowi szkoły/placówki, za zgodą organu prowadzącego, przesunięcie terminu rozpoczęcia zajęć w formie stacjonarnej do 14 września,
 • wprowadzenia zapisu uprawniającego dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • zwiększenia nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół i placówek w okresie zagrożenia epidemicznego,
 • doposażenia szkół i placówek w środki czystości i dezynfekcji niezbędne w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego,
 • wyposażenia pracowników oświaty w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi),
 • doprecyzowania przepisów prawa w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oraz uszczegółowienia wytycznych MEN, MZ i GIS w zakresie procedur obowiązujących na terenie szkół i placówek w dobie pandemii,
 • automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół znajdujących się w czerwonych strefach,
 • przeprowadzenia badań przesiewowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 • dostępności do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,
 • bezpłatnych szczepień na grypę dla pracowników oświaty,
 • zmniejszenia liczebności klas,
 • wprowadzenia możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej, w przypadku pracowników będących w grupie ryzyka,
 • uregulowania kwestii wynagradzania pracowników oświaty za pracę w czasie kwarantanny.


Za niezbędne uznajemy włączenie partnerów społecznych w proces opiniowania zmian prawnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Decyzje podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w szkołach i placówkach oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego powinny być podyktowane rzeczywistą troską o zdrowie i życie uczniów i pracowników oświaty, a nie względami finansowymi.


Za Prezydium ZG ZNP

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP


bezpieczna szkoła

BM / czecho.pl

źródło: ZNP

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj