czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 26 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 723

Ulga podatkowa na zakup robotów - szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw

Materiał partnera:

Ministerstwo Finansów ogłosiło przygotowywanie nowych przepisów, dotyczących ulgi na robotyzację. Przewidywany czas wejścia w życie nowego projektu to początek przyszłego roku. Już w trzecim kwartale bieżącego 2020, projekt zmian ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów. Co obejmą nowe przepisy i dla jakich przedsiębiorstw będzie to szansa na początek nowego rozwoju?

Ulga podatkowa na zakup robotów - szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw


Ulga podatkowa na robotyzację to element Krajowego Programu Reform. Ma ona na celu przyrost działalności badawczo-rozwojowej, poprzez wzrost nakładów na te właśnie poczynania. Bazą ma być stworzenie odpowiednich procedur oraz ram prawnych, dla rozwoju technologii i innowacji na rynku polskim. Nowy program ulg ma obejmować takie wydatki, jak: zakup robotów, oprogramowania oraz urządzeń do rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowym profitem będzie także możliwość odliczenia od podatku wydatków na szkolenia pracowników, z zakresu wprowadzania i użytkowania robotów.

Nowa ulga na robotyzację - jak będzie liczona?Krajowy Program Reform nie przedstawił jeszcze szczegółowego zarysu, dotyczącego mechanizmu funkcjonowania ulgi, jednak pewne założenia są już znane. Przede wszystkim punktem zaczepienia dla nowych przepisów ma być ulga B+R, funkcjonująca już w polskim systemie od 2016 roku. Zastąpiła ona wówczas ówczesną ulgę na zakup nowych technologii. Obecnie działanie ulgi ma się opierać na dwukrotnym odliczeniu kosztów kwalifikowanych - najpierw na etapie ustalania dochodu, będącego podstawą opodatkowania, natomiast później na etapie zeznania rocznego - poprzez obniżenie podstawy opodatkowania o 10,20 lub 30 proc. wydatków kwalifikowanych, jako ulga właściwa.

Ulga B+R, dlaczego tak niewiele małych i średnich firm z niej korzysta?Z ulgi badawczo-rozwojowej korzysta obecnie około 25-30 proc. przedsiębiorstw, natomiast większość z nich to duże firmy. Skąd wynika zależność, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z niej o wiele rzadziej?

- Nie wynika to z braku chęci rozwoju małych i średnich firm - większość z nich jest w pełni świadoma korzyści, wynikających z zastosowania nowych technologii w produkcji. Jednakże skomplikowane przepisy dotyczące ulg, a także problemy księgowe wynikające z prowadzenia ich ewidencji, zniechęcają MŚP do pełnego skorzystania z przysługującej im ulgi - mówi Łukasz Widawski, ekspert firmy KOCH Robotersysteme, przedsiębiorstwa zajmującego się robotyzacją produkcji.

Dopóki założenia ulgi robotyzacyjnej nie będą łatwe w zastosowaniu, małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą wystarczająco zmotywowane do skorzystania z jej profitów. Jeśli jednak procedury będą odzwierciedlały początkowe założenia i stworzą skrupulatne ramy wdrażania określonych przepisów, wydatki na administrację diametralnie się zmniejszą. Należy więc precyzyjnie ustalić, jakie koszty mogą być zaliczone do ulgi. Ma to także związek z wprowadzeniem możliwości zaliczania kosztów umów B2B, z których małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie korzystają, także w przypadku robotyzacji. To ułatwiłoby cały proces tworzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stosowania się do wyznaczonych ram procedur, w związku ze skorzystaniem z ulgi.

Jakie roboty podlegają uldze?Główne założenie ulgi na robotyzacje obejmuje roboty przemysłowe oraz współpracujące. Jednakże, aby firmy mogły w pełni korzystać z przywileju ulgi, należałoby rozszerzyć jej zastosowanie również do robotów cyfrowych. Takie precyzyjne wyszczególnienie pozwoliłoby na wzrost robotyzacji i nowych technologii w Polsce, również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które stałyby się prawdziwym bodźcem rozwojowym dla wielu branż. Cyfryzacja i robotyzacja jest przyszłością nie tylko dla produkcji papierniczych, chemicznych czy przetwórstwa tworzyw sztucznych, ale także dla produkcji żywności, tytoniu oraz dla przemysłu motoryzacyjnego.

- Przy odpowiedniej, sprecyzowanej i dopasowanej do potrzeb przedsiębiorców koniunkturze, nawet najmniejsza firma ma szansę rozwoju i wszechstronnego zastosowania robotyzacji, a co za tym idzie skorzystania z ulgi na wprowadzenie robotów do swojego przedsiębiorstwa - mówi nasz ekspert z firmy KOCH Robotersysteme.

Badania przeprowadzone w 2019 roku przez Centrum Badań i Analiz Rynku wykazują, iż w ciągu najbliższych kilku lat, ponad 40 proc. przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm, planuje wdrożenie robotów przemysłowych, a prawie 39 proc. - robotów współpracujących. Dla tych przedsiębiorstw oraz takich, które jeszcze nie określiły swojego kierunku robotyzacji, stworzenie konkretnych ram działania ulgi byłoby wiarygodną zachętą do rozwoju innowacji w swoich firmach, a dla całego kraju - szansą na realny wzrost gospodarczy.