czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 września 2020
  • wyświetleń: 3419

Gospodarka odpadami ciekłymi kontrolowana przez straż miejską

Eco-patrol działający przy czechowickiej straży miejskiej jak co roku przeprowadza kontrole w zakresie gospodarowania odpadami ciekłymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w zabudowie jednorodzinnej pod kontem pozbywania się odpadów ciekłych z nieruchomości.

Reklama

Czechowicka straż miejska wzbogaciła się o nowy samochód - 07.07.2020
Gospodarka odpadami ciekłymi kontrolowana przez straż miejską · fot. Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach


- Kontrole te są przeprowadzane z udziałem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Podczas tej kontroli jeżeli budynek nie jest podłączony do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej, sprawdzane są dokumenty, a mianowicie umowa oraz rachunki na wywóz nieczystości ciekłych - informuje czechowicka straż miejska.

W przypadku gdy podczas takiej kontroli strażnik stwierdzi nieprawidłowości w postaci braku rachunków, umowy na wywóz nieczystości ciekłych a także stwierdzi, że ścieki wylewane są nielegalnie poza zbiornik do gruntów strażnik może nałożyć mandat karny bądź skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

- Podczas ostatnich kontroli eco patrol stwierdził w czterech gospodarstwach nieprawidłowości za co właściciele, użytkownicy nieruchomości zostali ukarani mandatami karnymi i dostali nakaz opróżnienia szamba przez uprawnioną do tego firmę asenizacyjną oraz zapowiedziana została powtórna kontrola w niewyznaczonym terminie - dodają strażnicy miejscy.

Jakie są zobowiązania właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jak również regulaminu uchwały Rady Miasta Czechowice-Dziedzice? Odpowiedź w poniższym pliku.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.