czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 29 września 2020
  • wyświetleń: 5700

Straż miejska walczy z problemem palenia trawy i liści na posesjach

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy wielu właścicieli nieruchomości lub działek rekreacyjnych pali pozostałości roślinne, takie jak ścięta trawa, liście czy chore gałęzie. Czechowicka straż miejska przypomina, że na terenie gminy Czechowice-Dziedzice obowiązuje zakaz palenia pozostałości roślinnych.

Wypalanie traw
Na terenie gminy obowiązuje zakaz palenia pozostałości roślinnych · fot. SK


- Na terenie gminy Czechowie-Dziedzice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi - informuje czechowicka straż miejska i przypomina, że odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach lub oddane do Punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK), który znajduje się na ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach. Mieszkańcy gminy mogą oddać do 400 kilogramów odpadów zielonych na nieruchomość w ciągu roku, bezpłatnie, z terenu zabudowy jednorodzinnej.

Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane, określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowie-Dziedzice przyjętego Uchwałą LII/568/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Uchwała nr LV/599/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Pomimo tego zdarza się, że właściciele nieruchomości, ogródków działkowych w okresie jesienno - zimowym pozbywają się ściętej trawy, liści, chorych gałęzi drzew paląc je, narażając zdrowie sąsiadów zmuszając ich do wdychania duszącego dymu oraz zatruwając środowisko - zwracają uwagę funkcjonariusze straży miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzegania obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny osoba, która spala odpady zielone, liście lub gałęzie w ogródku lub na działce. Mieszkaniec gminy, które popełni takie wykroczenie, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł.

mp / czecho.pl, źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.