Wiadomości

  • 12 października 2020
  • wyświetleń: 3043

Złożyłeś fałszywą deklarację śmieciową? Możesz dostać mandat

4 września weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dające strażnikom straży gminnych nowe uprawnienia.

Czechowicka straż miejska wzbogaciła się o nowy samochód - 07.07.2020
Złożyłeś fałszywą deklarację śmieciową? Możesz dostać mandat · fot. Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Strażnicy mogą nakładać mandaty karne do 500 zł na osoby, które nie złożyły deklaracji śmieciowej lub zafałszowały rzeczywistą liczbę osób mieszkających w danym lokalu, aby płacić mniej. Kara może spotkać także tych, którzy śmieci nie segregują.

Strażnik ukarać mandatem do 500 zł będzie mógł m.in. za:
  • niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
  • niesegregowanie odpadów,
  • brak zadeklarowanego kompostownika, lub nie kompostowanie w nim odpadów
  • nie realizowanie innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.


Wcześniej strażnicy mogli ukarać mandatem jedynie właściciela nieruchomości, który nie segregował śmieci, choć złożył taką deklarację.

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma każdy właściciel nieruchomości. Trzeba to zrobić najpóźniej do 14 dni od zamieszkania pierwszych lokatorów lub od momentu "powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych". W przypadku zmiany danych w deklaracji właściciel nieruchomości musi złożyć kolejną, najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po zmianie

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.