czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 16 grudnia 2020
 • wyświetleń: 997

Przez 20 lat PIM dostarczyło odbiorcom 7 mln m3 wody

We wtorek, 15 grudnia minęło 20 lat od powstania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej. Z tej okazji spółka podsumowała dwie dekady swojej działalności.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, pim, kanalizacja
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


PIM powstało 15 grudnia 2000 roku z przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Jego działalność skupiona jest w obszarze gospodarki komunalnej, a w szczególności:
 • dystrybucji wody, eksploatacji sieci wodociągowych,
 • odbioru ścieków, eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
 • dystrybucji i obrotu ciepłem, eksploatacji sieci ciepłowniczych
 • usług laboratoryjnych obejmujących badanie ścieków, osadów ściekowych i wody
 • wytwarzania paliw gazowych
 • wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią elektryczną,
 • wydawania warunków technicznych podłączeń do sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • opiniowania i uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu działalności ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.


Okrągła rocznica powstania PIM jest okazją do podsumowania dwóch dekad działalności spółki. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej przez 20 lat:
 • dostarczyło odbiorcom 7 mln m3 wody,
 • rozbudowało i utrzymało w pełnej sprawności 181 km sieci wodociągowych,
 • systematycznie redukuje straty wody: z 40,2% (2000 rok) do 11,4% w 2020 roku,
 • obsługuje łącznie 274 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych wraz z kolektorami,
 • wybudowało i eksploatuje 37 przepompowni ścieków,
 • oczyściło 44,602 ml m3 ścieków,
 • obsługuje 21 km sieci magistralnych wysokoparametrowych i 7 km sieci niskoparametrowych,
 • zakupiło od 2000 roku - 5,306 mln GJ energii cieplnej,
 • obsługuje łącznie 23.319 mieszkańców.


- Pozyskaliśmy fundusze unijne na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice pn.: "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków UE na kwotę prawie 105 mln zł. Obecnie realizujemy drugą tak poważną inwestycję służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie. Na realizację własnego zakresu inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE na kwotę około 53 mln zł - informuje PIM.

- W ciągu tych 20 lat zrealizowaliśmy także wiele inwestycji finansowanych z własnych środków takich jak: przebudowa sieci ciepłowniczych kanałowych na preizolowaną, wymieniliśmy sieć stalową na PE/PVC oraz wykonaliśmy rozbudowę i termomodernizację budynków administracyjnych - podsumowuje miejska spółka.

mp / czecho.pl, źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.