Wiadomości

  • 19 grudnia 2020
  • 21 grudnia 2020
  • wyświetleń: 3759

Informacje o gruntach w sieci. Ruszył Geoportal naszej gminy

Zarządzeniem burmistrza Czechowic-Dziedzic ruszył Geoportal naszej gminy. Jest to portal internetowy stanowiący część infrastruktury informacji przestrzennej w systemie informatycznym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, umożliwiający dostęp do usług w zakresie baz danych.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Geoportal gminy Czechowice-Dziedzice, który oficjalnie ruszył 14 grudnia, umożliwia dostęp do usług w zakresie baz danych: Ewidencji Gruntów i Budynków (zwanej dalej "EGiB"), Rejestru Cen Nieruchomości (zwanego dalej "RCN"), szczegółowych osnów geodezyjnych, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (zwanej dalej "GESUT") oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (zwanej dalej "BDOT 500"), odnoszących się do terenu gminy Czechowice-Dziedzice.

Nowy portal naszej gminy składa się z dwóch części - publicznej i niepublicznej. W pierwszej z nich usługi i informacje dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, z zachowaniem zasad określonych w regulaminie. W drugiej usługi i informacje są dostępne bezpłatnie lub odpłatnie użytkownikom, również tym autoryzowanym, i podmiotom publicznym, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów i określonych w regulaminie.

- Prezentowane w części publicznej Geoportalu dane ewidencji gruntów i budynków mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą służyć jedynie do przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków. Generowane z Geoportalu wydruki nie stanowią dokumentów
w postępowaniach administracyjnych i innych. Kopiowanie i publikowanie takich danych bez zgody burmistrza Czechowic-Dziedzic jest zabronione
- czytamy w regulaminie.

Geoportal gminy Czechowice-Dziedzice dostępny jest tutaj. Wszelkie potrzebne informacje, regulamin i wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.