czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 grudnia 2020
  • wyświetleń: 6252

Kompostujesz bioodpady? Możesz starać się o zwolnienie z części opłaty

Od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wykorzystują kompost na własne potrzeby, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reklama

Śmieci, bioodpady
Kompostujesz bioodpady? Możesz starać się o zwolnienie z części opłaty · fot. mp / czecho.pl


Warunkiem skorzystania z ulgi będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne. Nowy druk deklaracji znajduje się w załączniku, a w formie papierowej dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (biuro podawcze) od poniedziałku 4 stycznia.

Wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca uwzględnianego w obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują, że będę kompostować bioodpady, zostanie zabrany brązowy pojemnik na odpady BIO.

Formy składania deklaracji:
  • papierowa - można złożyć na biurze podawczym UM lub za pośrednictwem poczty
  • deklaracja może zostać przesłana przez podatnika w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej http://www.sekap.pl


Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173),
  • lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.346 ze zm.)


Uwaga! Deklaracje w związku z ulgą za kompostowanie należy składać dopiero od 1 stycznia 2021 roku.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.