czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 grudnia 2020
  • wyświetleń: 1495

Znów nieznacznie spadła liczba bezrobotnych w gminie

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej podał dane na temat liczby osób bezrobotnych w gminie Czechowice-Dziedzice według stanu na 30 listopada. Według najnowszych danych PUP, znów zmniejszyła się liczba osób pozostających bez pracy w naszej gminie.

urząd pracy
Urząd Pracy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Według danych PUP z 30 listopada, bezrobotnymi w gminie Czechowice-Dziedzice pozostawały 883 osoby - w tym miesiącu 11 osób znalazło pracę i zostało wyrejestrowanych z listy PUP.

Stopa bezrobocia na 30 listopada 2020 roku - z odniesieniem do października wyniosła (według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny):
  • w kraju 6,1% (bez zmian),
  • w województwie śląskim 4,8% (bez zmian),
  • w mieście Bielsko-Biała 2,6% (wzrost o 0,1%),
  • w powiecie bielskim 4,3% (wzrost o 0,1%).


To ostatnie opublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. - W listopadzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 177 osób w stosunku do października. Zarejestrowano 729 osób, tj. o 129 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, z czego 66,8 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 53,6 proc. stanowiły kobiety. 7,1 proc. ogółu osób zarejestrowanych w listopadzie 2020 r. to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 47 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 20,3 proc. osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

Czy pandemia koronawirusa destabilizuje rynek pracy? - Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 501 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej: 162 osoby skierowano na staż, 25 na szkolenie, 24 do prac społecznie użytecznych, 46 do wykonywania robót publicznych, 46 do prac interwencyjnych, 55 do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy, 135 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 7 otrzymało bon na zasiedlenie; jedną osobę skierowano do pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - dodaje Hetnał.

mp / czecho.pl, źródło: PUP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.