Wiadomości

  • 3 maja 2021
  • wyświetleń: 2486

Rada Miejska zajmowała się trzema nietypowymi petycjami

Trzema nietypowymi petycjami zajmowali się w ostatnim czasie członkowie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Teksty były omawiane na Komisji Skarg Wniosków i Petycji, a nad stosownymi uchwałami w ich sprawach głosowano na sesji czechowickiej Rady Miejskiej.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Pierwsza z petycji, która dotarła do czechowickiej Rady Miejskiej jeszcze w lutym, dotyczyła przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji i leczenia witaminą D wirusa SARS-COV-2. Jak twierdzi autor petycji, "odpowiednia suplementacja witaminy D i rozsądna ekspozycja na światło słoneczne, aby osiągnąć optymalny poziom witaminy D, należą do głównych czynników profilaktyki całego spektrum zaburzeń. Wytyczne dotyczące suplementacji i populacyjne strategie zwalczania niedoboru witaminy D muszą zostać uwzględnione w priorytetach lekarzy, pracowników służby zdrowia i decydentów w dziedzinie opieki zdrowotnej".

Na petycję odpowiedzieli czechowiccy radni. - Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei art. 6 ust. ustawy wskazuje, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów - zauważyli samorządowcy.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że przygotowanie komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji i leczenia witaminą D przez mieszkańców gminy wykracza poza kompetencje Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Suplementacja i leczenie witaminą D powinno wynikać ze wskazań medycznych określonych przez lekarza. Rada Miejska nie posiada kompetencji w tym zakresie - dodali radni zasiadający w Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

9 marca do czechowickiej Rady Miejskiej napłynęły z kolei dwie petycje od Teresy Garland z "Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego" w sprawie przeprowadzenia "Referendum Ludowego" oraz poparcia "Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego".

- My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparł warunkowo Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako organ czuwający nad Polską RACJĄ STANU i reprezentujący SUWERENA = Naród, Polski - TAK wewnątrz, jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego przez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego - naród Polski - przegłosowania przez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele - czytamy w tekście petycji (pisownia oryginalna).

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że wyrażenie przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach poparcia dla "Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego" wykracza zatem poza ustawowy zakres właściwości gminy oraz kompetencje Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, gdyż dotyczy spraw ogólnokrajowych, a nie spraw o charakterze lokalnym - stwierdzili radni czechowickiej Rady Miejskiej.

Obok powyższej petycji do Rady Miejskiej trafiła petycja w sprawie "Referendum Ludowego". - Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy, by wyraziła opinię ws. przeprowadzenia BEZPOSREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnego) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski - czytamy w petycji.

Również i w tym przypadku radni stwierdzili, że petycja "wykracza zatem poza ustawowy zakres właściwości gminy oraz kompetencje Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, gdyż dotyczy spraw ogólnokrajowych, a nie spraw o charakterze lokalnym". Warto dodać, że petycje Teresy Garland trafiły również do samorządów w całej Polsce.

Czechowiccy radni stwierdzili, że wszystkie powyższe petycje "nie zasługują na uwzględnienie".

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.