Wiadomości

  • 21 maja 2021
  • 23 maja 2021
  • wyświetleń: 3893

Gmina będzie miała własne PSZOK i kompostownię? Jest wniosek

Omówienie tematów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice było jedną z kwestii poruszanych podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju czechowickiej Rady Miejskiej. Jednym z wniosków, skierowanych do burmistrza, jest podjęcia działań, dzięki którym będzie możliwa budowa przez gminę instalacji do kompostowania odpadów zielonych i pozostałych odpadów BIO oraz PSZOK.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Kwestię wybudowania przez gminę Czechowice-Dziedzice kompostowni odpadów bio poruszył członek komisji, radny Wojciech Leśny z ramienia PiS. Samorządowiec zaproponował rozważenie w dłuższej perspektywie czasowej stworzenie obiektu, dzięki któremu mogłyby obniżyć się koszty systemu gospodarki odpadami. Radny podkreślił przy tym, że uwzględniając obecnie trudną sytuację finansową gminy, można na razie rozpocząć prace koncepcyjne związane z jej budową i starać się o pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji. Wskazał, że na inwestycje związane z ochroną środowiska będzie możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Do sprawy podczas posiedzenia komisji odniósł się Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic który stwierdzić, że koncepcja ta była już rozważana, lecz wówczas budowa tego typu instalacji była możliwa dla minimum 120.000 mieszkańców i wtedy okazała się niemożliwa. Zwrócił jednak uwagę, że obecnie zmieniły się przepisy w tym zakresie, a także będą środki finansowe z nowej perspektywy unijnej na lata 2021- 2027, w związku z czym pojawiły się nowe możliwości realizacji zadania i można powrócić do tego pomysłu.

Ponadto, jak zauważył burmistrz, w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego jest zgłoszona przez firmę Sanit-Trans planowana budowa instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów biodegradowalnych. W przypadku budowy tego typu instalacji przez gminę należałoby dokonać zmian w tym planie. Według samorządowca można także rozważyć wybudowanie i prowadzenie PSZOK przez gminę, co umożliwi lepsze monitorowanie ilości i rodzaju przywożonych tam odpadów przez mieszkańców. Na budowę PSZOK także była możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Ważną kwestią poruszoną przez członów komisji, Andrzeja Maja oraz Wojciecha Leśnego, był odpowiednio wczesne ogłoszenie przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi, co umożliwiłoby ewentualne unieważnienie przetargu, gdy złożone oferty będą niesatysfakcjonujące i ogłoszenie nowego procesu.

Burmistrz Marian Błachut odpowiadając na kwestię poruszoną przez radnego Maja stwierdził, że na rynku odpadów operuje stosunkowo niewiele firm. Każda z firm ma inny potencjał tj. odpowiedni sprzęt, pojazdy, kadrę, pojemniki itp. Wejście na nowy rynek danej firmy jest uzależnione od ich potencjału. Ponadto firmy mają już swoje rejony działania i nie są zainteresowane zwiększeniem swojej działalności, zwłaszcza w odległym terenie, ze względu na wzrost kosztów, który może być nieopłacalny dla firmy. Każdy przedsiębiorca stara się optymalizować koszty i zwiększać zysk.

Komisja Gospodarki i Rozwoju, po omówieniu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zawnioskowała do burmistrza o ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w możliwie jak najwcześniejszym terminie, co w przypadku niekorzystnych cenowo ofert, umożliwiłoby unieważnienie przetargu i ogłoszenie nowego przetargu i jego rozstrzygnięcie jeszcze w bieżącym roku.

Komisja zwróciła się również do burmistrza o podjęcie działań związanych z budową przez gminę instalacji do kompostowania odpadów zielonych i pozostałych odpadów BIO oraz budowy gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji, celem zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych oraz obniżenia kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.