czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 maja 2021
  • 31 maja 2021
  • wyświetleń: 3326

Cmentarz komunalny zyska kolejne miejsca grzebalne

61 nowych miejsc grzebalnych zyska cmentarz komunalny. Będzie to możliwe dzięki budowie kolejnych alejek z kostki brukowej. Ta i inne kwestie związane z nekropolią znajdującą się przy ulicy Kopernika były jednym z tematów posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Reklama

cmentarz, znicz, grób, wszystkich świętych
Cmentarz komunalny zyska kolejne miejsca grzebalne · fot. pixabay.com


Podsumowanie działalności cmentarza komunalnego za 2020 rok przedstawiła główna księgowa Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach, Marcelina Rudnik. Jednym z zadań AZK jest administrowanie nekropolią znajdującą się przy ulicy Kopernika.

Według danych przekazanych przez główną księgową AZK, dochody wykonane w 2020 roku to 184 956,91 złotych, a ogólna kwota wydatków - 249 602,32 zł, z czego wydatki na grabarzy stanowiły 69 850 złotych, wywóz nieczystości - 35 231,19 złotych, a utrzymanie zieleni wraz z koszeniem trawy 36 348,72 zł.

- Na chwilę obecną na cmentarzu komunalnym jest około 40 wolnych miejsc urnowych oraz 45 wolnych miejsc pod grób tradycyjny. Istnieje możliwość uzyskania kolejnych 61 miejsc grzebalnych uwarunkowane to jest wykonaniem alejek z kostki brukowej. Właśnie na te prace niezbędne są środki finansowe, o które wnioskujemy (92 tysięcy złotych) w zmianach w budżecie gminy. Ta kwota wynika z potrzeby wykonania drenażu z pełną wymiana gruntu oraz ułożeniem kostki brukowej. Zachodzi też pilna potrzeba rozbudowy cmentarza. W bieżącym roku do dnia dzisiejszego (20 maja - przyp. czecho.pl) wydaliśmy zgodę na 73 pochówki. AZK jest w trakcie wstępnej wyceny kosztów rozbudowy cmentarza w tym wyceny projektu i kolejnych etapów prac - powiedziała Marcelina Rudnik podczas posiedzenia komisji. 92 tysiące złotych, o które wnioskowało AZK, zostało przyznane przez czechowicką Radę Miejską w miniony wtorek, 25 maja.

Główna księgowa AZK odpowiadała również na pytania związane z cmentarzem komunalnym zadawane przez członków komisji. Radosław Hudziec zapytał o plany związane z inwestycjami na starej części nekropolii. Członek komisji zwrócił też uwagę na kiepski stan alejek na starej części cmentarza oraz wymagającą rozwiązania kwestię odwodnienia. Marcelina Rudnik powiedziała, że w ubiegłym roku na terenie starego cmentarza zrobiona została nowa brama, uporządkowano zieleń oraz wyłożono nową kostkę przy wejściu.

Przewodniczący komisji Andrzej Maj poruszył kwestię segregacji śmieci na terenie starego cmentarza komunalnego. Jego zastępca Janusz Uszok powiedział, że segregacja śmieci jest prowadzona na cmentarzach parafialnych i dobrze, aby na cmentarzu komunalnym również była prowadzona. Uszok stwierdził również, że konieczny jest remont odwodnienia na nowej części nekropolii. Ponadto zwrócił on uwagę na konieczność wykonania uzupełnienia kruszywem wjazdu od ul. Kopernika, przy nowej części cmentarza oraz dodał, że gałęzie drzew zwisają na pomniki przy ogrodzeniu i należy zlecić ich przycinkę.

Członek komisji Jacek Cwetler zapytał, czy rozważana jest budowa kolumbarium lub katakumb w planowanej koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego. Główna Księgowa AZK Marcelina Rudnik powiedziała, że projekt rozbudowy cmentarza komunalnego przedstawiał kolumbarium.

Kwestię rozbudowy cmentarza komunalnego poruszył również radny Paweł Pawlik podczas posiedzenia innej z komisji czechowickiej Rady Miejskiej - Gospodarki i Rozwoju. Odniósł się on do zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale w budżecie gminy na cmentarze o kwotę 252 000 złotych i zapytał, czy kwota ta zostanie w całości przeznaczona na rozbudowę cmentarza komunalnego. Ponadto zapytał, czy jest koncepcja zagospodarowania terenu gminnego po byłej otaczarni. Wskazał, że planowano przeznaczenie tego terenu pod rozbudowę cmentarza komunalnego, a obecnie coraz bliżej tego terenu realizowana jest zabudowa mieszkaniowa.

Paweł Mrowiec, zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic wyjaśnił, że 92 000 złotych proponuje się przeznaczyć na wykonanie alejek z kostki brukowej na nowym cmentarzu, a kwotę 160 000 zł na uaktualnienie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego, w tym zmniejszenie zakresu planowanej budowy kolumbarium. Z uwagi na zwiększająca się liczbę pochówków oraz planowaną rozbudowę cmentarza należy podjąć działania przygotowujące teren pod nowe pochówki w pełnym zagospodarowaniu - zarówno sfera prac ziemnych (drenaż), jak i sfera prac naziemnych (chodniki).
Teren po otaczarni jest obecnie dzierżawiony przez pszczelarza, lecz w planie jest przewidziany pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.