czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 5 czerwca 2021
  • wyświetleń: 2183

Odszkodowanie za śmierć brata - kiedy się należy?

Materiał partnera:

Braterskiej miłości nie jest w stanie zastąpić żadna inna relacja. Gdy w tragicznym wypadku umiera brat to silne więzi emocjonalne zostają przerwane. Nie ma kwoty, która mogłaby zrekompensować śmierć tragicznie zmarłego brata, ale godne świadczenie pozwoli przynajmniej znieść bolesne rozstanie.

Odszkodowanie za śmierć brata - kiedy się należy?


Warunki do uzyskania odszkodowania za śmierć rodzeństwaAby uzyskać świadczenie , które zrekompensuje stratę brata poszkodowane rodzeństwo musi udowodnić, że w wyniku straty zostały utracone więzi emocjonalne łączące zmarłego z żyjącym rodzeństwem. Należy udowodnić, iż więź ze zmarłym bratem była silna i trwała, a utrata brata spowodowała u rodzeństwa poczucie krzywdy i cierpienie.

Jednorazowe odszkodowanie za śmierć brataJednorazowe odszkodowanie za śmierć brata to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy, zakład pracy w którym doszło do wypadku w związku z uchybieniami pracodawcy, czy podmiot leczniczy w którym doszło do błędu medycznego skutkującego śmiercią brata.

Odszkodowanie to wypłacane jest więc za śmierć brata w następstwie wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy , wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego.

Odszkodowanie za śmierć brata ma na celu wyrównać straty poniesione przez poszkodowanych w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej.

Zadośćuczynienie za śmierć brata - najwyższe kwoty do uzyskaniaZadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej oznacza rekompensatę za straty emocjonalne, jakie poniosło poszkodowane rodzeństwo w związku ze śmiercią brata. Jest to główny warunek uzyskania wysokiego zadośćuczynienia za śmierć brata, czy siostry. Nie jest zatem koniecznym udawadniania strat finansowych spowodowanych śmiercią brata, czy pogorszenia widoków na przyszłość.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć - jak otrzymaćAby nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie i zadośćuczynienie należy możliwie jak najszybciej zarejestrować śmierć tragicznie zmarłego brata w urzędzie stanu cywilnego i pozyskać akt zgonu zmarłego oraz dokument stwierdzający, kto ponosi za tą śmierć odpowiedzialność. Najczęściej jest to notatka policyjna, a później wyrok krany skazujący sprawcę.

Należy wypełnić wniosek o odszkodowanie i zgromadzić dowody świadczące o szkodzie poniesionej w wyniku śmierci brata na przykład: faktury dokumentujące koszty pogorszenia własnego zdrowia, wizyty u psychologa i psychiatry itd.

Ubezpieczyciel z tytułu tragicznej śmierci brata powinien wypłacić

  • Odszkodowanie za wykazane pogorszenie sytuacji życiowej oraz starty materialne
  • Zadośćuczynienie za szkody niematerialne: ból psychiczny
  • Zwrot kosztów pogrzebu, wystawienie nagrobka, stypy według panujących w danym środowisku zwyczajów.
  • Rentę jeżeli zmarły brat wspierał swoje rodzeństwo finansowo, bądź sprawował jego względem obowiązek


Tak więc osoba , która poniosła śmierć może być pasażerem pojazdu, w którym znajdował się sprawca, a także kierowcą lub pasażerem pojazdu, który współuczestniczył w wypadku.

Odszkodowania nie otrzyma brat sprawcy zdarzenia, gdy ten poniesie śmierć na skutek wypadku.

Odszkodowanie za śmierć brata - jak długo można o nie występowaćWypadki ze skutkiem śmiertelnym często związane są z popełnieniem przestępstwa dlatego roszczenia z tym związane przedawniają się dopiero po upływie 20 lat. W innych sytuacjach gdy nie posiadamy wyroku skazującego sprawcę okres ten jest krótszy i obejmuje 3 lata od chwili dnia wypadku. W toku postępowania sądowego, sąd jest władny ustalić że czyn sprawcy był przestępstwem i może mieć zastosowanie 2- letni okres przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za śmierć.

Ważnym jest aby nie doszło do przedawnienia sprawy o odszkodowanie za śmierć. Często bowiem rodzeństwo po tragicznej śmierci brata nie chce powrotu do traumatycznych przeżyć, a z tym niestety wiąże się wniesienie powództwa. Jeszcze częściej rodzeństwo jest po prostu nieświadome swoich praw i zgłasza swoje roszczenia za późno, gdy sprawa jest już przedawniona.

W takich sytuacjach warto powierzyć swoją sprawę w ręce wyspecjalizowanej kancelarii odszkodowawczej. Kancelarie takie prowadzą sprawy w całym kraju. I tak kancelaria odszkodowawcza KDRO z Wrocławia, może prowadzić sprawę o odszkodowanie za śmierć w Częstochowie, czy Katowicach.