czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 16 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 843

Studia podyplomowe osteopatia. Dlaczego warto?

Artykuł sponsorowany:

Osteopatia to ciesząca się tradycjami sięgającymi dziewiętnastego wieku filozofia i praktyka medyczna. Do Polski dotarła dopiero niedawno i w roku akademickim 2021/2022 przeprowadzona zostanie pierwsza rekrutacja na studia podyplomowe osteopatii. Z niniejszego artykułu Czytelnik dowie się, jakie wymogi musi spełniać kandydat, jak wygląda organizacja i przebieg studiów, z jakimi kosztami się wiąże, jak ubiegać się o przyjęcie i dlaczego wybór tych studiów będzie korzystny z punktu widzenia jego kariery.

Czym jest osteopatia?Jest to dziedzina zakładająca holistyczne podejście do leczenia pacjenta. Osteopaci traktują ich organizmy jako całość, w której wszystko jest połączone ze wszystkim i wywiera na siebie wpływ. Odróżnia to osteopatię od innych praktyk medycznych, które często traktują leczone narządy i schorzenia w oderwaniu od całości. Czasem negatywnie przekłada się to na efekty leczenia.

Osteopatię opracował pochodzący ze Stanów Zjednoczonych lekarz Andrew Taylor Still. Po opracowaniu metody zaczął ją wykładać w założonej przez siebie American School of Osteopathy. Jego metoda szybko zyskała sobie grono specjalistów i zwolenników. Niedawno dotarła także do Polski.

Osteopatia studia - jak to wygląda?


Opisywane studia są studiami podyplomowymi. Oznacza to, że podejmujące je osoby są absolwentami studiów wyższych i prowadzą już karierę fizjoterapeuty. W związku z tym studia:
  • odbywają się w ramach 10-ciu zjazdów w roku akademickim; każdy zjazd to trzydzieści godzin zegarowych zajęć
  • trwają cztery lata (1600 godzin zajęć na uczelni), by zapewnić efektywne i wyczerpujące omówienie materiału


Kadrę studiów stanowią wyselekcjonowani specjaliści osteopatii z całej Europy. Gwarantuje to maksymalną aktualność przekazywanej na uczelni wiedzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku kierunków medycznych, gdyż nie ma w nich miejsca na błędy i nieaktualną wiedzę. Dzięki zatrudnieniu praktyków studentom zapewniona zostaje także możliwość wypróbowania zdobytej wiedzy w kontrolowanych warunkach.

Na ostatnim zjeździe każdego roku akademickiego przeprowadzane są egzaminy teoretyczne i praktyczne weryfikujące nabytą przez studentów wiedzę. Posiadają akredytację OsEAN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, akredytację uczelni wyższej Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie. Ponadto studia spełniają europejską normę kształcenia fizjoterapeutów

  • Jak aplikować?


O przyjęcie na studia organizowane przez FICO-MUM ubiegać się mogą:
  • osoby posiadające tytuł minimum licencjata fizjologii lub dyplom lekarza
  • studenci co najmniej czwartego roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego

W celu rozpoczęcia rekrutacji należy pobrać ze strony formularz rekrutacyjny. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie https://ficomum.org/rekrutacja/

Dlaczego warto?Ponieważ są to pierwsze i na chwilę obecną jedyne studia osteopatii https://ficomum.org/osteopatia-studia-podyplomowe/ w naszym kraju. Podjęcie ich i pomyślne ukończenie samo w sobie będzie dużą przewagą rynkową przyszłego osteopaty. Absolwent studiów organizowanych przez FICO-MUM będzie członkiem wąskiego i elitarnego grona specjalistów. Dzięki temu będzie w stanie lepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych, którym jest leczenie pacjentów. Dzięki najnowszej wiedzy oraz innowacyjnym metodom będzie w stanie w maksymalnie efektywny sposób pomóc pacjentom wyjść z choroby.