czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 3 września 2021
 • 5 września 2021
 • wyświetleń: 2050

RM przyjęła "Program Ochrony Środowiska" dla naszej gminy

Podczas sierpniowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028". Głównym celem realizacji programu jest ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza.

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


"Program ochrony środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" jest powiązany z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego. W swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju gminy i odnosi się do 10 obszarów interwencji:
 • likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania,
 • zadania w zakresie zagrożenia hałasem,
 • zadania środowiskowe w zakresie pól elektromagnetycznych,
 • zadania środowiskowe w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie zasobami geologicznymi,
 • zadania z zakresu ochrony gleby i terenów rolnych,
 • zadania z zakresu gospodarki odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego oraz wspierane wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.


Do każdego obszaru sporządzono analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony gminy, gdzie wskazano, jakie są szanse realizacji zadania oraz jakie są zagrożenia dla ich realizacji. Najpoważniejszym zagrożeniem realizacji programu jest brak środków finansowych. Jego realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa. Warto dodać, że co dwa lata będzie przygotowywany raport, który będzie przedstawiany Radzie Miejskiej oraz przekazany do wiadomości do organu wykonawczego powiatu bielskiego.

Projekt programu, sporządzony przez firmę zewnętrzną, został poddany konsultacjom społecznym, które zakończyły się 25 sierpnia. Podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek, 31 sierpnia, dokument został szeroko omówiony i przedyskutowany - nagranie dostępne jest tutaj, od minuty 42:40. Pełna treść programu dostępna jest tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.