Wiadomości

 • 9 września 2021
 • wyświetleń: 1536

RM przystępuje do wyborów uzupełniających na ławników

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przystępuje do wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach. Decyzja ma związek z pismem prezesa katowickiej instytucji.

RM przystępuje do wyborów uzupełniających na ławników
RM przystępuje do wyborów uzupełniających na ławników · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Rada Miejska powinna wybrać jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 września. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach zasięgnie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.


Więcej informacji oraz formularze i dokumenty do pobrania można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.