Wiadomości

  • 21 września 2021
  • wyświetleń: 4268

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szpital prowadzi zapisy

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Resort zdrowia szczegółowo określił, kto może z nich skorzystać. Początek szczepień 12 października.

Szczepienia mają zapobiec masowym zachorowaniom na grypę w sezonie 2021-2022. - W związku z pandemią koronawirusa mamy dużo mniejszą odporność. Trzeba pamiętać, że zakażenie wirusem grypy zwiększa ryzyko infekcji SARS-CoV-2. Nałożenie się tych dwóch zakażeń może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia płuc. Z doniesień naukowych wynika, ze osoby zaszczepione przeciw grypie są bardziej odporne na zakażenia SARS-CoV-2. - podkreśliła dr Bożena Szkolny, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych. Dodała, że u osób zaszczepionych przeciwko grypie obserwowano także łagodniejszy przebieg Covid 19.

Zgodnie z rozporządzeniem resortu bezpłatna szczepionka przysługuje osobom, które skończyły 75 lat.

Ministerstwo Zdrowia zaleca również szczepienia pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych lub domowych , a także podopiecznych domów pomocy społecznej.

Akcja szczepień obejmuje również pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, farmaceutów, osób realizujących usługi farmaceutyczne w aptece ogólnodostępnej, lub punkcie aptecznym. Z bezpłatnej dawki mogą również skorzystać pracownicy laboratoriów, nauczyciele akademiccy, a także pozostałe osoby zatrudnione w szkołach wyższych i studenci oraz doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów. Prawo do bezpłatnej szczepionki mają także pracownicy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Uczestniczyć w programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mogą również osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej lub placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom w starszym wieku.

Bezpłatną dawkę mogą także otrzymać pracownicy przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zakładów opiekuńczo-wychowawczych oraz punktów oświaty innego państwa, znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej.

Szczepieniami objęte są również służby mundurowe: żołnierze Sił Zbrojnych RP, policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, straży gminnej i miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, a także ratowników GOPR i WOPR.

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej mogą rejestrować się pod numerami 33 810 21 44, 810 20 02. Przy rejestracji powinny podać imię i nazwisko, pesel i numer telefonu. Konieczne będzie również przedstawienie w dniu szczepienia zaświadczenia od pracodawcy, pozwalającego zakwalifikować do szczepienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.

ab / czecho.pl

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.