Reklama

Wiadomości

  • 8 października 2021
  • wyświetleń: 3576

Rozpoczyna się sezon grzewczy. SM będzie kontrolować paleniska

Rusza sezon grzewczy. Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że strażnicy będą kontrolować paleniska pieców centralnego ogrzewania, dlatego też przypomina o obowiązkach wynikających z przepisów.

komin, smog, dym
Rozpoczyna się sezon grzewczy. SM będzie kontrolować paleniska · fot. Urząd Marszałkowski


Zgodnie z zapisami Uchwały Antysmogowej obowiązującej od 1 września 2017 roku na terenie Województwa Śląskiego wprowadza się całkowity zakaz spalania w kotłach, kominkach i piecach:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 % (np. mokrego drewna).


Ponadto zapisy uchwały określają również cztery terminy wymiany kotłów.

Rozpoczyna się sezon grzewczy. SM będzie kontrolować paleniska
Rozpoczyna się sezon grzewczy. SM będzie kontrolować paleniska


Zgodnie z art 191 ustawy o odpadach obowiązuje również zakaz spalania odpadów np. mokrego, lakierowanego czy impregnowanego drewna, paneli parkietu, płyt wiórowych, kolorowego papieru, tworzyw sztucznych, odzieży, ogumienia, styropianu, a także odpadów komunalnych i wielkogabarytowych.
W trakcie spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne substancje, które mają szkodliwy wpływ na nasz organizm i pociągają za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne. Do substancji tych zalicza się między innymi dioksyny, styren, cyjanowodór. Z kolei podczas spalania paliw stałych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia w postaci pyłów zawieszonych, metali ciężkich czy substancji rakotwórczych. Dlatego tak ważne jest to, czym palimy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://powietrze.slaskie.pl

- Przypominamy również, że od 1 lipca 2021 roku należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W przypadku posiadania źródła ciepła i spalania paliw, które zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie do 12 miesięcy. Natomiast w przypadku źródła ciepła zainstalowanego po 1 lipca właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni - informuje straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiotową deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową http://www.zone.gunb.gov.pl, lecz wymaga to uwierzytelnienia logowania za pośrednictwem profilu zaufanego (bankowość elektroniczna) lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną). Deklarację można też złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim. Druk deklaracji można pobrać w urzędzie, straży miejskiej, wydrukować (wzór do pobrania ze strony Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach) lub odebrać od funkcjonariusza straży podczas kontroli źródła spalania odpadów.

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.