Wiadomości

  • 19 października 2021
  • wyświetleń: 1872

Jest odpowiedź na interpelację ws. bezpieczeństwa na ul. Szkolnej

Do Starosty Powiatu Bielskiego trafiła interpelacja radnej Rady Powiatu w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach, która posiada status powiatowej. Na pismo odpowiedział wicestarosta Andrzej Kamiński.

Ulica Szkolna: Przy SP7 powstały nowy chodnik i zatoczka autobusowa
Jest odpowiedź na interpelację ws. bezpieczeństwa na ul. Szkolnej · fot. Artur Rzepecki


- W imieniu mieszkańców Osiedla "Północ" ponownie proszę o wzmocnienie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym wzdłuż ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach poprzez wybudowanie wyniesionych przejść dla pieszych, odnowienie pasów bezpieczeństwa oraz doświetlenie przejść dla pieszych (głównie przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Szkolnej, Fałata i Szkolnej) - czytamy w piśmie radnej Ewy Kmiecik-Wronowicz.

- Zwracam się również o ponowne rozważenie zastąpienia pasów akustycznych (które generują dużo hałasu, na co skarżą się mieszkańcy bloku przy ul Krzanowskiego 5) przed przejściem dla pieszych na ul. Szkolnej (koło DH Lewiatan) innym elementem wpływającym na zmniejszenie prędkości oraz ponownym umieszczeniem tam masztu z wyświetlaczem pomiaru prędkości pojazdów. Proszę też o remont zapadniętych studzienek w ul. Narutowicza ze szczególnym uwzględnieniem studzienkizalanej asfaltem na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i Narutowicza - apelowała radna.

- W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, żew yniesione przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych wykonuje się jedynie w miejscach newralgicznych, w których dochodzi do zdarzeń drogowych, w rejonach szkół jeśli istniejąca organizacja ruchu w niedostateczny sposób zapewnia bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz w miejscach gdzie potwierdzone jest nieprzestrzeganie obowiązującego ograniczenia prędkości. W nawiązaniu do powyższego przeprowadzone zostanie sprawdzenie lokalizacji przejść pod względem bezpieczeństwa i zdarzeń drogowych a w przypadku potwierdzenia tych zagrożeń wspólnie z Gminą Czechowice-Dziedzice zostaną rozważone fizyczne sposoby uspokojenia ruchu, z budową sygnalizacji łącznie - czytamy w odpowiedzi wicestarosty Andrzeja Kamińskiego.

- Odnośnie odnowienia linii poziomych na przejściach dla pieszych informuję, iż w roku bieżącym wykonane zostało odtworzenie oznakowania poziomego. Dodatkowo w październiku zostało zlecone usunięcie linii wibracyjnych w ciągu drogi w rejonie bloku przy ulicy Krzanowskiego 5. Wyświetlacz prędkości jest montowany według przyjętego rocznego harmonogramu w związku z ograniczoną ilością urządzeń tego typu w stosunku do ilości km dróg powiatowych - dodał samorządowiec.

Samorządowiec nawiązał również do sprawy doświetlenia przejść dla pieszych - zaznaczył, że przedmiotowe zadanie leży w gestii Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice. Ponadto poinformował, że remont zapadniętych studni ściekowych w ciągu ul. Narutowicza zostanie zlecony do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku bieżącym.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Powiatu Bielskiego

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.