Wiadomości

  • 20 października 2021
  • 27 października 2021
  • wyświetleń: 1261

Konsultacje ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Za nami:

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Urząd Miejski,ratusz,Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Konsultacje przeprowadza się w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji polega na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych opinii na wniosku znajdującym się w załączniku w sprawie programu, które można składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Konsultacje rozpoczęły się 20 października, a zakończą 2 listopada.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.