Wiadomości

  • 28 października 2021
  • wyświetleń: 1916

Polska Cyfrowa. Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego

Gmina Czechowice-Dziedzice planuje złożenie wniosku o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR w ramach programu Polska Cyfrowa.

laptop, komputer, biznes, przedsiębiorca
Polska Cyfrowa. Dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego · fot. freeimages.com


W związku z tym rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich uczęszczających do szkół podstawowych i średnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w gminie, w której funkcjonowały PGR-y, do dnia 3 listopada 2021 roku mogą składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach stosowne oświadczenia (pliki do pobrana poniżej).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera do 3,5 tys. oraz tabletu do 1,5 tys. zł)

Wsparcie przysługuje:
  • dziecku zamieszkującemu miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko to musi być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  • wsparcie przysługuje dziecku, które nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. (Jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci, to takie dziecko jest uprawnione do aplikowania o sprzęt.)


Miejsce składania oświadczeń: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Ligocka 1, Sekretariat, tel. 214-48-60 lub 215-20-57

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wskazanie sprzętu
[url=Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego]Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego[/url]
Oświadczenie ucznia pełnoletniego

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.