Wiadomości

  • 6 listopada 2021
  • wyświetleń: 1498

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Materiał partnera:

Towary ponadgabarytowe to szczególny rodzaj ładunków, w przypadku których ich specyfikacja techniczna, w tym: ponadprzeciętne gabaryty czy parametry techniczne, jak również unikalne warunki transportu niejednokrotnie wymagają skorzystania z usług firmy spedycyjnej. W tym przypadku jest to zazwyczaj spedycja drogowa, jak i spedycja morska.

Źródło: unsplash.com


Transport ponadgabarytowyJak wspomniano powyżej, przemieszczanie towarów nietypowych wymaga zastosowania unikalnych środków transportu. Spedycja lądowa może się odbywać na przykład za pomocą pojazdów wyposażonych w naczepy niskopodwoziowe, które cechują się obniżoną powierzchnią załadunkową, w wyniku czego możliwy jest transport bardzo wysokich towarów. Ponadto, w przypadku dóbr o bardzo wysokim ciężarze konieczne jest zastosowanie pojazdów z powiększoną liczbą osi, co umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia ładunku. Ponadto, należy pamiętać o tym, że transport takich ponadgabarytowych ładunków wymaga uprzedniego planowania między innymi trasy przejazdu, organizacji ruchu czy pilotażu.

Rodzaje ładunków ponadgabarytowychWśród wielu nietypowych towarów, w przypadku których konieczna jest specjalistyczna spedycja drogowa lub spedycja morska wyróżnić należy dobra ponadnormatywne, bardzo długie, wielkogabarytowe oraz bardzo ciężkie. Wszystkie one wymagają niecodziennej organizacji transportu oraz zaangażowania i sprawnej skoordynowanej pracy wielu osób.

Ładunki ponadnormatywneTerminem tym określane są towary, które jedynie nieznaczne przekraczają wymiary, które są typowe dla większości towarów i w związku z tym, mogą być one zgodnie z przepisami dopuszczone do przewozu z wykorzystaniem standardowych środków transportu. Ich transport nie wymaga zatem uzyskania szczególnych pozwoleń. Do tego typu towarów zaliczane są dobra, których masa nie przekracza 25 ton, długość nie jest większa niż 16 metrów, szerokość wynosi poniżej 4 metry, a wysokość ma mniej niż 3,5 metra.

Ładunki długieTego typu wyroby cechują się znaczną długością, która przekracza towary typowe. Jak wspomniano powyżej, szczególne pozwolenia nie są wymagane w przypadku długości, która nie przekracza 16 metrów, zaś w tym przypadku długość różnorodnych elementów konstrukcyjnych czy architektonicznych może sięgać nawet kilkudziesięciu metrów.

Ładunki wielkogabarytoweTego typu ładunki cechują się zazwyczaj bardzo dużymi rozmiarami przy stosunkowo niewielkiej masie. Mogą to być na przykład różnorodne zbiorniki. Podobnie jak w przypadku towarów o ponadprzeciętnej długości mogą one wymagać reorganizacji ruchu, w tym zajęcia szerszego pasa jezdni, demontażu znaków drogowych lub omijania wzniesień czy wiaduktów.


Ładunki ciężkieTego typu towary cechuje ponadprzeciętna masa wynosząca nawet kilkaset ton. Tego typu masywne elementy również wymagają szczególnych warunków spedycji, zgrania ze sobą wielu czynników oraz znakomitej organizacji pracy.


Firmy spedycyjneZ uwagi na to, że transport wymienionych powyżej anormalnych towarów wymaga zastosowania wyjątkowych środków oraz podjęcia specjalistycznych działań, w takim wypadku wskazana jest pomoc profesjonalnej firmy spedycyjnej, której pracownicy posiadają wiedzę oraz doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Oczywiście, taka usługa jest płatna, lecz w wielu wypadkach okazuje się nieodzowna. Na koszt tego typu specjalistycznej usługi wpływają między innymi: wymiary oraz waga towaru, koszt uzyskania pozwoleń związanych z transportem i pilotażem oraz rodzaj i długość koniecznej do przebycia trasy. W tym przypadku konieczna może się również okazać przebudowa drogi czy skrzyżowania, co związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych usług i projektów, a czas realizacji usługi wydłuża się nawet do kilku miesięcy.


Korzyści płynące z korzystania z usług specjalistycznych firm spedycyjnychNiepodważalną zaletą korzystania z usług profesjonalnych firm spedycyjnych jest możliwość scedowania na nie obowiązku planowania, organizacji oraz realizacji transportu, w tym uzyskiwania pozwoleń czy przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej. Ponadto, z zasady firmy te dysponują podwykonawcami z odpowiednią flotą pojazdów, dzięki czemu zarówno spedycja drogowa, jak i spedycja morska nie stanowi większego problemu. Mogą to być bowiem: naczepy i platformy niskopodwoziowe, wagony i platformy kolejowe, czy statki konwencjonalne. Tego typu firmy cechują się zasięgiem światowym swoich usług oraz dopełniają wszelkich formalności z tytułu nie tylko samego transportu, ale również załadunku, przeładunku i wyładunku towarów oraz kompletowania dokumentacji niezębnej podczas całego procesu spedycji.