czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 października 2007
  • wyświetleń: 812

Tydzień eTwinningu w Janowicach

27 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i eTwinningu. Program eTwinning to Europejska współpraca szkół - promująca wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach europejskich.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współpracują, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia klasy na Europę. „eTwinning”. eTwinning daje uczniom możliwość rozwijania w naturalnym szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Rośnie motywacja do nauki języków głównie angielskiego jako języka globalnego i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania.

Poprzez użycie poczty elektronicznej, pogwarek, czyli czatów, i forum, tworzenie i publikowanie stron internetowych, plików dźwiękowych i wideo (używane na przykład w prezentacjach Power Point) uczniowie rozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej. Owa współpraca pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej zrozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania. Uczą się także odróżniać zachowania, które są akceptowane w innej kulturze, chociaż w ich własnej mogą wydawać się dziwne od zachowań, które nie są akceptowane w żadnej kulturze.

Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość i pomaga ograniczyć pojęcie obcości i osobliwości. Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”.

Kontynuując program w nowym roku szkolnym szkoła w Janowicach zorganizowała tydzień eTwinning’u. Jego celem było promowanie programu eTwinning w środowisku lokalnym. Dzieci i młodzież w ramach obchodów m.in.: wykonała łańcuch serduszek symbolizujący przyjaźń, współpracę oraz różnorodność kultur, ras, narodowości dzieci Europy, odwiedziła strony internetowe eTwinningu czy pisała wierszyki związane z działaniami eTwinningu.

Zarejestrowany został również nowy projekt eTwinning: ”Choinka - bajka o miłości i przyjaźni”. W janowickiej bibliotece publicznej – przedstawiona została szkolna współpraca ze szkołami partnerskimi: Słowacją, Czechami oraz Hiszpanią. Ukoronowaniem obchodów był wspomniany już wcześniej szkolny konkurs wiedzy o eTwinning i Europie. Quiz przeznaczony był dla klas 4-6 przy udziale całej społeczności szkolnej oraz władz lokalnych. Konkurs składał się z trzech części. Pierwszą stanowiły pytania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej jak i programu eTwinning.

W drugiej części konkursu uczestnicy mieli za zadanie skojarzenie państw Europy z prezentowanym obrazkiem. Na koniec każda z drużyn miała ułożyć symbol – logo europejskiej współpracy szkół eTwinning. Po zaciętej rywalizacji okazało się, iż zwycięzcą została drużyna z klasy 6 w składzie: Dominika Drążyk, Wojciech Chromik oraz Mateusz Ochman.. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej współpracy z europejskimi partnerami.

janowice.glt.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.