Wiadomości

  • 3 stycznia 2022
  • 6 stycznia 2022
  • wyświetleń: 17299

[FOTO] Park Królowej Jadwigi udostępniony mieszkańcom gminy

Pod koniec grudnia mieszkańcom gminy Czechowice-Dziedzice został udostępniony Park Królowej Jadwigi. Powstał tu między innymi plac zabaw, zabezpieczono także koryto potoku Młynówka. Inwestycja została oddania do użytku z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem.

Park Królowej Jadwigi udostępniony mieszkańcom gminy - 03.01.2022 · fot. wpk / czecho.pl


Przy ulicy Królowej Jadwigi zagospodarowano teren wraz z placami zabaw, stawem parkowym, zielenią urządzoną oraz ciągami spacerowymi. Teren uporządkowano, oświetlono go, urządzono zieleń, przebudowano także i rozbudowano ciągi komunikacji pieszej oraz miejsca postojowe.

Inwestycja polegała także na wykonaniu umocnień Młynówki Komorowickiej i ukształtowaniu rowu opaskowego. Wprowadzono elementy małej architektury (place zabaw, ławki, kosze, stojaki na rowery, pomost z desek kompozytowych) oraz elementy rekreacji (staw o funkcji ozdobnej z fontanną pływającą oraz górka z punktem widokowym). Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Według wstępnych planów inwestycja miała być oddania do użytku do końca listopada 2020 roku. Skąd takie opóźnienie? Jak tłumaczy w rozmowie z portalem czecho.pl Monika Kalinik, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu Miejskiego, problemem była przede wszystkim pandemia, z powodu której wykonawca występował wielokrotnie o wydłużenie terminu realizacji umowy, a także, w końcowej fazie realizacji inwestycji, zbyt małe zasoby ludzkie jakimi wykonawca dysponował.

Nadal wątpliwości WIiZD budzi jakość wykonania niektórych elementów parku, co jednak nie zagraża jego użytkownikom. - Na wiosnę planujemy przegląd tych elementów, których ewentualna wymiana czy naprawa ze względu na panujące obecnie warunki atmosferyczne, nie jest w tej chwili możliwa, a zostały wskazane w protokole odbioru. Okres gwarancji i rękojmi trwa 5 lat, dlatego też w przypadku stwierdzenia wadliwości elementów parku, zostaną one w ramach gwarancji naprawione lub wymienione - podkreśla Kalinik.

Warto dodać, że ze względu na opóźnienie w przeprowadzaniu inwestycji, na jej wykonawcę zostały nałożone kary umowne. Mówił o tym burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut, w wywiadzie udzielonym portalowi czecho.pl.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.