czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1040

Bronów: mieszkańcy złożyli petycję ws. oświetlenia przy ul. Pod Polem

Do władz gminy Czechowice-Dziedzice trafiła petycja mieszkańców Bronowa w sprawie rozbudowy oświetlenia przy ul. Pod Polem. Na pismo bronowian odpowiedziała Monika Kalinik, naczelnik Wydziału inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu Miejskiego.

oświetlenie led
Bronów: mieszkańcy złożyli petycję ws. oświetlenia przy ul. Pod Polem · fot. Energa


Z wnioskiem o rozbudowę dotychczasowego oświetlenia przy ul. Pod Polem, w trybie pilnym, zwróciła się jedna z mieszkanek Bronowa. - Oświetlenie w obecnej formie oświetla tylko połowę ulicy i ta sytuacja trwa już bardzo długo. Jest to kwestia, myślimy, 2-3 mądrze roztawionych lamp. Na końcu ulicy mieszkają starsze osoby, które nie są w stanie stawiać się na zebraniach gminy i postulować o w/w sytuację, jak sugerował sołtys - czytamy w petycji.

- Brak oświetlenia zagraża bezpieczeństwu i ogranicza mieszkańców tym, że po zmroku nie mogą bezpiecznie się przemieszczać. Poza tym były już na tym terenie dwa włamania. Kolejny problem to po zmierzchu na ten nieoświetlony teren wywożone są śmieci, a sprzątaniem obarczeni są mieszkańcy. Wieczorami również zjeżdża się tam podejrzane towarzystwo - dodała mieszkanka Bronowa, która zwróciła także uwagę, że według niej powyższe argumenty "są dla państwa czytelne oraz że naszej gminie zależy na bezpieczeństwu mieszkańców i w planowaniu budżecie wezmą pod uwagę naszą petycje".

Na petycję odpowiedziała Monika Kalinik, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu miejskiego. - Zadanie tego rodzaju klasyfikowane jest w budżecie gminy jako wydatek inwestycyjny, zatem »maga zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na jego przygotowanie (projektowanie) i realizację. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców będziemy czynić starania, aby w przypadku powstania wolnych środków finansowych po realizacji zadań już zaplanowanych na przyszły rok, wprowadzić wnioskowane zadanie (w pierwszej kolejności w zakresie dokumentacji projektowej, a następnie realizację) do planu finansowego w 2022 roku, bądź w roku następnym - poinformowała.

- Jednocześnie informuję, że z budżetu gminy w pierwszej kolejności realizowane są zadania związane z budową oświetlenia całych ciągów dróg gminnych. Dobudowy dodatkowych punktów świetlnych realizowane są w uzgodnieniu z Radami Sołeckimi bądź jednostkami pomocniczymi gminy tj. Zarządami Osiedli, najczęściej ze środków finansowych będących w ich dyspozycji - dodała naczelnik.

- Z uwagi na powyższe zwrócimy się do Rady Sołeckiej Bronowa o rozważenie możliwości uwzględnienia w swoim planie finansowym na przyszły rok zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania projektu rozbudowy oświetlenia ul. Pod Polem. Po wykonaniu projektu oświetlenia, podjęte zostaną starania aby z udziałem środków finansowych Rady Sołeckiej zrealizować wyżej wymienione zadanie - podsumowała Kalinik.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.