Wiadomości

  • 21 stycznia 2022
  • wyświetleń: 3136

Gmina opublikowała plan zamówień publicznych na 2022 rok

Gmina Czechowice-Dziedzice opublikowała plan zamówień publicznych na 2022 rok. Wśród nich jest m.in. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabrzegu oraz zamówienia w ramach realizacji projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


W pierwszym kwartale planuje się ogłoszenie przetargu na "budowę budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie". Koszt przedsięwzięcia wyniesie 805 tysięcy złotych. Również w pierwszym kwartale ma zostać ogłoszone zamówienie pod nazwą "Termomodernizacja SP Zabrzeg w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II", którego szacowany koszt to 1 215 877,73 złotych.

2022 rok to także inwestycje drogowe. Oprócz "tradycyjnych" przetargów na bieżące utrzymanie dróg czy też remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie gminy, na III kwartał zaplanowano ogłoszenie przetargu na budowę chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Ligocie (przewidziany koszt: 13 283,98 zł).

W 2022 roku ogłoszone zostaną duże przetargi na realizację na terenie naszej gminy projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice". Na pierwszy lub drugi kwartał tego roku planuje się ogłoszenie przetargów na:
  • Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - roboty budowlane (koszt: 7 773 683,76 zł),
  • Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach - roboty budowlane (koszt: 486 825,82 zł),
  • Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. M. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach - roboty budowlane (koszt: 403 445,97 zł),
  • Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie gminy Czechowice- Dziedzice - dokumentacja projektowa (koszt: 243 902,44 zł),


Na pierwszy kwartał przewidziano także ogłoszenie przetargu pod nazwą "Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonanie wiosennej i jesiennej nasady sezonowej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice". Przewidziana kwota na zamówienie to 291 217,52 zł.

Z pełnym planem zamówień publicznych gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 rok można zapoznać się tutaj.

Czym jest plan zamówień publicznych? - To jeden z istotniejszych elementów procesu udzielania zamówień publicznych, mający na celu z jednej strony zweryfikowanie i usystematyzowanie potrzeb zakupowych zamawiającego, a z drugiej strony zwiększenie konkurencyjności i transparentności przyszłych postępowań. Poprzez plan postępowań zamawiający dostarcza wykonawcom wiedzy na temat przyszłych zamówień realizowanych w danej jednostce, pozwalając wykonawcom na właściwą organizację procesu ubiegania się o zamówienia publiczne w niedalekiej przyszłości - wyjaśnia portal przetargowa.pl.

Warto dodać, że przedstawiony plan zamówień publicznych na 2022 rok może ulec aktualizacji. Polega ona na "zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu".

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.