Wiadomości

  • 30 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1368

Co to jest kara umowna?

Materiał partnera:

Co to jest kara umowna? Jakie są podstawowe jej cechy? Czy warto w umowie zastrzec karę umowną? W jakich sytuacjach możesz żądać zapłaty umownej kary? Kiedy właściwie warto tę karę umowną wprowadzić? Na powyższe pytania odpowiadamy w niniejszym wpisie. Zapraszamy do szybkiej lektury!

  • Czym jest kara umowna?
  • Jakie wyróżnia się cechy kary umownej?
  • Kiedy żądać zapłaty kary umownej?
  • Kara umowna - w jakich sytuacjach warto wprowadzać?
  • Po co właściwie zastrzega się kary umowne?


Jeśli któraś strona ponosi szkodę przez to, że dana umowa nie została wykonana - lub została, ale nienależycie, to w takiej sytuacji druga strona zobowiązana jest do zapłacenia takiej sumy, jaką wskazano w umowie. I to właśnie z tego względu - między innymi - warto korzystać z takiego środka, jak kary umowne, zawierając jakiekolwiek umowy. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czym jest kara umowna?Kara umowna to swego rodzaju dolegliwość, która dotyka jedną ze stron danej umowy. Najczęściej jest to kara finansowa, którą jedna strona musi zapłacić drugiej w momencie, gdy nie wywiąże się z umowy lub z powodu nienależytego wykonania zobowiązania. Zarówno karę umowną, jak i jej wysokość określa się w treści umowy, którą zawierają między sobą obie strony.

Kary umowne dzieli się na kilka kategorii. Wyróżnia się karę umowną wyłączną, alternatywną, zaliczalną oraz kumulatywną. Kara umowna wyłączna oznacza, że wierzyciel nie może od dłużnika domagać się zapłaty wyższej sumy, niż kwota kary umownej przewidziana w umowie. Przy karze umownej alternatywnej natomiast wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty z tytułu kary umownej lub odszkodowania. Kara umowna kumulatywna natomiast sprawia, że wierzyciel może jednocześnie ubiega się o zapłatę z tytułu odszkodowania i kary umownej.

Jakie wyróżnia się cechy kary umownej?Kara umowna wyróżnia się przede wszystkim prewencyjno-represyjnym charakterem. Pełni funkcję stymulującą dłużnika, dzięki czemu ten wykonuje dane zobowiązanie. Ponadto gwarantuje każdemu wierzycielowi tak zwanego zryczałtowanego odszkodowania, które uzyskuje się z tytułu nienależytego wykonania zawartej umowy lub całkowitego niewykonania umowy.

Dlaczego warto zastrzec w umowie karę umowną? Za każdym razem, gdy chcemy sądownie dochodzić odszkodowania, musimy wskazać wysokość szkody, jakiej doznaliśmy. Z reguły wysokość tę się szacuje, zatem nie do końca będzie to precyzyjna ocena. Dodatkową trudnością jest również udowodnienie wszystkiego przed sądem. Z tego właśnie powodu najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie kary umownej. Dzięki temu samo dochodzenie kary będzie dużo prostsze, a dowodowy proces łatwiejszy.

Karę umowną możemy wykorzystać także w celu przymuszenia danego dłużnika, aby wykonał określone obowiązki. Ponadto w zależności od potrzeb, takie rozwiązanie może odgrywać również rolę ograniczającą odpowiedzialność.

Kiedy żądać zapłaty kary umownej?Zastanawiasz się, kiedy żądać zapłaty kary umownej? Wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie. W umowie, którą zawierają obie strony, należy ustalić tę kwestię. Pamiętaj, że gdy druga strona wykona umowę po czasie, w dalszym ciągu możesz obarczyć go koniecznością zapłaty kary umownej. Oczywiście, jeśli tylko określiłeś tę karę w umowie.

Kara umowna - w jakich sytuacjach warto wprowadzać?Karę umowną warto wprowadzać także za odstąpienie od umowy. To doskonałe rozwiązanie, szczególnie jeśli obawiasz się, że kontrahent nie wypełni swoich obowiązków i jedynym dla Ciebie wyjściem będzie zerwanie z nim umowy. Taki zapis w umowie sprawia, że łatwiej będziesz mógł dochodzić swoich roszczeń. Dodatkowo kontrahent, widząc taką karę umowną, może przestraszyć się, że zerwiesz umowę i będziesz chciał zapłatę. Zatem jest większa szansa, że umowę wykona - nie tylko terminowo, ale i prawidłowo, abyś nie miał powodów do jej zerwania.

Pamiętaj, że prawie w każdej umowie możesz zawrzeć tak zwaną klauzulę umownej kary. Jest jedno ograniczenie - karą umowną nie można obchodzić przepisów o maksymalnych odsetkach. Zatem nie możesz na nakładać na dłużnika obowiązku zapłaty kary w momencie, gdy ten spóźni się z zapłatą lub w określonym terminie nie odda pieniędzy, które pożyczył.

Do powstania artykułu przyczyniły się materiały dostępne na: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/.

Po co właściwie zastrzega się kary umowne?Powodów zastrzegania kar umownych jest wiele. Do najważniejszego zalicza się gwarancję odszkodowania. Ponadto w niniejszym artykule wspominaliśmy także o funkcji stymulującej kar umownych. Zatem w większości przypadków jest pewność, że druga strona wykona umowę prawidłowo i z dbałością o szczegóły. Jeżeli ktoś ma wykonać zapłatę kary umownej, ale z jakiegoś powodu wysokość kary umownej jest jego zdaniem nieuzasadniona, warto dowiedzieć się, czy naprawienie szkody wynikłej z tej sytuacji nie będzie traktowane tak samo jak uiszczenie zapłaty. W przeciwnym razie pozostaje jednak tylko uiścić zapłatę określonej sumy, o ile oczywiście adwokat nie znajdzie innego rozwiązania, które pomoże w unieważnieniu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zapisów umowy. Warto jednak próbować i żądać zmniejszenia kary umownej.