Wiadomości

  • 2 lutego 2022
  • wyświetleń: 3151

Duży projekt geodezyjny zakończony. Jego wykonanie zajęło 8 lat

Zakończyła się realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Został on przygotowany i zrealizowany w partnerstwie 7 samorządów, w tym miasta Czechowice-Dziedzice.

geodezja, miernik, aparatura, geodeta
Duży projekt geodezyjny zakończony. Jego wykonanie zajęło 8 lat · fot. Pixabay


W sumie w realizację projektu zaangażowanych było 7 samorządów: powiat bielski jako Lider, miasto Bielsko-Biała, powiat cieszyński, miasto Cieszyn, miasto Czechowice-Dziedzice, powiat żywiecki oraz województwo śląskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, OŚ PRIORYTETOWA II Cyfrowe śląskie, DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Założenia projektu zostały osiągnięte przez cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych, modernizację i rozbudowę baz danych geodezyjnych, budowę infrastruktury do świadczenia dla mieszkańców e-usług geodezyjnych dostępnych na Geoportalu powiatu bielskiego https://podgik.powiat.bielsko.pl/cms/

- Odbiorcy e-usług mogą korzystać z systemu informatycznego i dostępnych za jego pośrednictwem zmodernizowanych baz geodezyjnych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do Internetu. Powstałe w ramach projektu rozwiązania teleinformatyczne pozwalają mieszkańcom partnerskich samorządów na załatwienie najpopularniejszych spraw o charakterze geodezyjnym, jak wypis, wyrys, mapa ewidencyjna etc. bez wychodzenia z domu i otrzymanie zamówionych materiałów w wybranej formie, w tym elektronicznie - wyjaśnia Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich bielskiego starostwa.

Wypracowane w ramach projektu narzędzia skierowane są do: geodetów, rzeczoznawców majątkowych, projektantów oraz osób fizycznych. Poza możliwością przeglądania i wyszukiwania map geodezyjnych w dużej skali, istnieje możliwość zgłaszania nowych prac geodezyjnych przez firmy geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowi otrzymali możliwość wglądu do aktów notarialnych i zamawiania szczegółowych danych z rejestru cen nieruchomości, a projektanci mają możliwość np. złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.

Każdy mieszkaniec może przeglądać na stronie internetowej mapy geodezyjne w dużej skali (mapa ewidencyjna i zasadnicza), ma możliwość zamówienia potrzebnych materiałów (np. wypisy z rejestru, wyrysy z mapy, dokumenty zasobu geodezyjnego).

Dzięki możliwości wnoszenia opłat administracyjnych on-line, po złożeniu odpowiedniego wniosku i wykonaniu płatności elektronicznej, po prostu oczekujemy aż dokumenty dotrą w postaci elektronicznej lub w formie papierowej wprost do naszego domu za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Klienci bardziej zaawansowani informatycznie, korzystający z danych wektorowych, po opłaceniu zamówienia, otrzymują natychmiast automatycznie wygenerowane pliki GML lub kcd.

Osoby zajmujące się danymi przestrzennymi mogą korzystać z bezpłatnych usług sieciowych korzystając z serwisu WMS lub WFS.

Bez wychodzenia z domu czy też z firmy można składać wnioski i uzyskiwać dokumenty geodezyjne/mapowe, mamy też dostęp do danych niezbędnych zarówno w procesie inwestycyjnym jak i w zwykłych sprawach życiowych np. przy dokonywaniu darowizn działek, czy też ich sprzedaży (dokumentacja konieczna do aktu notarialnego). Poszczególne moduły systemu są intuicyjne, a sam system jest przyjazny w obsłudze.

Ważną kwestią, która pozwoli w pełni wykorzystać możliwości portalu jest posiadanie Profilu Zaufanego, czyli rodzaju podpisu elektronicznego wykorzystywanego również w ePUAP lub Pacjent.gov.pl. Profil zaufany każdy może założyć samodzielnie i potwierdzić urzędowo np. w urzędzie gminy lub wykorzystując bankowość elektroniczną (w tym przypadku nie ma konieczności odwiedzania urzędu).

Wykonanie wszystkich prac objętych projektem od fazy koncepcyjnej po rzeczowe zakończenie zajęło 8 lat i trwało od 2014 do 30 grudnia 2021 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 42 209 270,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 35 651 939,27 zł. Pozostała kwota - 7 103 245,77 zł - stanowiła wkład własny partnerów. Kwota wydatków dla powiatu bielskiego wyniosła ogółem 5 629 072,46 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 4 604 825,49 zł, wkład własny do projektu 1 024 246,97 zł.

mp / czecho.pl

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.