Wiadomości

  • 13 lutego 2022
  • wyświetleń: 956

W 2021 roku mieszkańcy regionu "przechorowali" 4,9 mln dni

Ponad 31 mln dni spędzili mieszkańcy województwa śląskiego na zwolnieniu lekarskim w ubiegłym roku. Liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich wyniosła 2,9 mln i była niższa o prawie 100 tysięcy w porównaniu do 2020 r. W całym kraju w 2021 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach - o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń - o 1,3 proc.

zus
W 2021 roku mieszkańcy regionu "przechorowali" 4,9 mln dni · fot. ZUS


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wstępne dane na temat zwolnień lekarskich wystawianych w 2021 roku. - Z naszych statystyk wynika, że zwolnienia lekarskie były wystawiane przeciętnie na 11,7 dnia. Ale trzeba pamiętać o tym, że jedna osoba może otrzymać kilka zwolnień w ciągu roku. Przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku 6,5 miliona osób, czyli ok. 45 proc. liczby osób podlegających w jednym momencie ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 36,7 dnia. Dłuższe zwolnienia miały kobiety, bo średnio 39,5 dnia, natomiast mężczyźni - 33,5 dnia. Największy, bo blisko 28 proc. odsetek absencji chorobowej odnotowano wśród osób w wieku między 30 a 39 rokiem życia - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

W całej Polsce lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS aż 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach - o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń - o 1,3 proc.

W rejestrze e-ZLA są także zapisywane zaświadczenia lekarskie wystawiane osobom ubezpieczonym w ZUS w celu opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny, w związku z ich chorobą. Ponadto zwolnienia lekarskie są wystawiane osobom, które nie są ubezpieczone w ZUS. Absencja uwzględniająca również te przypadki wyniosła aż 282,5 mln dni, na które złożyło się 24,6 mln zaświadczeń od lekarzy.

Jak chorowali mieszkańcy województwaNatomiast w województwie śląskim w 2021 roku wystawiono 2,8 mln zaświadczeń dla osób ubezpieczonych w ZUS na łączną liczbę 30 mln dni. Jeśli chodzi o liczbę wszystkich zaświadczeń lekarskich wystawionych mieszkańcom województwa, tych ubezpieczonych w ZUS jak i poza ZUS, to wyniosła ona prawie 2,9 mln w 2021 r. na łączną liczbę 31,4 mln dni. Najwięcej zaświadczeń wystawiono klientom podległym rybnickiemu ZUS, bo ponad 700 tys. na łączną liczbę 7,3 mln dni. Osoby podległe Oddziałowi ZUS w Bielsku-Białej w 2021 r. przechorowały blisko 4,9 mln dni - wystawiono im 423 tys. zwolnień.

Jaki jest najczęstszy powód zwolnień?Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. absencji. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w pracy dotyczyły choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca tego rankingu zajmują urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10,5 proc.), które od lat nabierają coraz większego znaczenia.

Absencja związana z Covid-19Jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie w związku z epidemią koronawirusa, to w rejestrze e-ZLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z trwającej pandemii. Wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o nałożeniu kwarantanny i izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano jedynie 528,3 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 (kod U07) na łączną liczbę 4,2 mln dni. W województwie śląskim takich zaświadczeń wystawiono blisko 68,5 tys. na 507 tys. dni.

W grudniu 2021 r. zaświadczenia lekarskie z tytułu COVID-19 najczęściej wystawiane były w woj. mazowieckim (12,3% wszystkich zaświadczeń wystawionych z tego tytułu), woj. śląskim (11,6%), oraz woj. dolnośląskim (11,4%).

Lekarze wystawiają także zaświadczenia na jednostki chorobowe powiązane z COVID-19 (kod U08, U09, U10, U12), np. powikłania po COVID, rehabilitacja po COVID. W 2021 r. zarejestrowaliśmy 165,4 tys. takich zaświadczeń na 1,7 mln dni absencji.

mp / czecho.pl

źródło: ZUS

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.