Reklama

Wiadomości

 • 26 lutego 2022
 • wyświetleń: 989

Rusza nabór do kolejnego programu realizowanego przez OPS

Rusza nabór do kolejnego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Chodzi o tegoroczną edycję projekyu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej".

wózek, niepełnosprawność,
Rusza nabór do kolejnego programu realizowanego przez OPS


Gminie Czechowice-Dziedzice, zgodnie ze złożonym wnioskiem, przyznano środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w wysokości 689 010 zł. Program w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu ds. usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B, tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:
 • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
 • czwartek 7.00-17.00
 • piątek 7.00-13.00


mail: zu@ops-czdz.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 ma za zadanie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku a także w życiu społecznym. Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W gminie Czechowice-Dziedzice program kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców gminy, które ukończyły 16 rok życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, wymagających usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Osoby zakwalifikowane do programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na
1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.


Rodzaj usług i zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.