Reklama

Wiadomości

  • 1 marca 2022
  • wyświetleń: 4079

Co dalej z ul. Do Zapory w Zabrzegu? Drogę chce przejąć gmina

Od kilku lat mówi się o zmianie statusu ulicy Do Zapory w Zabrzegu z drogi powiatowej na gminną - tym samym zarządzanie drogą przejęłaby gmina Czechowice-Dziedzice. Na jakim etapie jest proces? Zapytaliśmy o to w czechowickim Urzędzie Miejskim.

Ulica Do Zapory w Zabrzegu - 16.02.2022
Ulica Do Zapory w Zabrzegu - 16.02.2022 · fot. wpk / czecho.pl


- Zmiana kategorii ulicy Do Zapory, z kategorii drogi powiatowej na kategorię drogi gminnej, jest nadal w planach powiatu bielskiego i gminy Czechowice-Dziedzice. Wynika to wprost z funkcji komunikacyjnej, którą ta droga pełni w odniesieniu do definicji ustawowych w zakresie dróg publicznych powiatowych i gminnych - informuje Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

- Niemniej jednak, według informacji uzyskanych od Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, nadal prowadzone są działania w celu uregulowania stanu prawnego działek znajdujących się w pasie drogowym. Bez uregulowania spraw własnościowych pasa drogowego, nie ma możliwości dalszego procedowania przejęcia drogi - dodaje WIZD.

Jakie są plany samorządu wobec ul. Do Zapory? Mieszkańcy okolicznych domostw zwracają uwagę na brak chodnika oraz fatalny stan fragmentu drogi. W 2019 roku został zlecony projekt na budowę chodnika przy DP 4430S ul. Do Zapory w Zabrzegu. Przedmiotowy projekt dotyczy odcinka ok. 200 m - od ul. Pytla w kierunku zapory (do ul. Ks. Janoszki). Gmina w 2019 roku przekazała na ten cel środki w wysokości 13 899,00 zł.

Ulica Do Zapory w Zabrzegu - 16.02.2022
Ulica Do Zapory w Zabrzegu - 16.02.2022 · fot. wpk / czecho.pl


W Urzędzie Miejskim zapytaliśmy także o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Do Zapory, od ul. Waryńskiego do zapory Jeziora Goczałkowickiego. W weekendy oraz wakacje na wspomnianej drodze widoczny jest duży ruch rowerzystów - nie tylko ze względu na dojazd do zapory, ale także fakt, że ul. Do Zapory wytyczono fragment Wiślanej Trasy Rowerowej.

- Główne kierunki rozwoju ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy wyznacza "Koncepcja rozwoju sieci szkieletowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice". Przy jej planowaniu prowadzono konsultacje społeczne, a istniejące przebiegi ścieżek, dróg i tras rowerowych są spójne z systemem wojewódzkich i krajowych tras rowerowych. Ulica Do Zapory stanowi łącznik pomiędzy wskazaną Wiślaną Trasą Rowerową i przebiegiem drogi alternatywnej - ul. Waryńskiego i ul. Sikorskiego. Dlatego wykonanie na tym odcinku bezpiecznej drogi dla rowerzystów jest w przyszłości jak najbardziej uzasadnione - informuje Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

- Co do zasady przebudowy wszystkich dróg powinny zawierać w swoim założeniu możliwości zapewnienia bezpiecznego poruszania się rowerzystów jak również pieszych. Parametry techniczne i warunki terenowe nierzadko ograniczają te możliwości i dlatego, w przypadku niektórych odcinków dróg, projektanci ograniczają się tylko do wyznaczenia pasa dla rowerów na jezdni lub wyznaczają ciągi pieszo-rowerowe - zaznacza biuro.

Ulica Do Zapory w Zabrzegu - 16.02.2022
Ulica Do Zapory w Zabrzegu - 16.02.2022 · fot. wpk / czecho.pl


- Dochody gminy radykalnie się zmniejszają. Obecnie sytuacja finansowa samorządów w całej Polsce staje się coraz trudniejsza, a kolejne zapowiadane zmiany podatkowe mogą skutkować dalszym spadkiem dochodów gminy o znaczne kwoty. Z uwagi na to, podejmowanie nowych inwestycji zmniejsza się do niezbędnego minimum, a większość przesuwa na kolejne lata. W związku z tym, w budżecie gminy na rok bieżący, nie zaplanowano środków na dofinansowanie budowy chodnika przy ulicy Do Zapory, ani też innych działań inwestycyjnych dla przedmiotowej drogi - zastrzega magistrat.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.