Wiadomości

  • 24 marca 2022
  • wyświetleń: 900

Gmina realizuje program "Posiłek w szkole i w domu"

Gmina Czechowice-Dziedzice realizuje program pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Program ma charakter modułowy, a środki na jego realizację pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Całkowity koszt zadania wynosi 227 720 zł.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jak poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Wojewoda Śląski, na wniosek burmistrza naszej gminy, udzielił dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działań przewidzianych programem "Posiłek w szkole i w domu" w zakresie 1 i 2 modułu adresowanych odpowiednio dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Celem programu "Posiłek w szkole i w domu" w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Pomoc jest udzielana dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej oraz
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z formy wsparcia w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1164 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 900 zł w przypadku osoby w rodzinie oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Wysokość dotacji celowej w 2022 roku dla gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie zadania w ramach 1 i 2 modułu wynosi 117 296 zł. Środki gminne przeznaczone na realizację zadania wynoszą 110 424 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 227 720 zł.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.